Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong: Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020)

Thứ hai - 03/02/2020 10:18 375 0
Sáng 31/1/2020, trong không khí tin tưởng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020).
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm
    Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Lê Cảnh Biên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phan Văn Linh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và đảng viên 60 năm tuổi Đảng trở lên. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, UVBCH Đảng bộ huyện khóa XIX. Bí thư các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.   
    Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đảng bộ huyện Triệu Phong trong 90 năm qua. Theo đó, ngày 17.11.1929, Chi bộ thôn An Tiêm được thành lập. Tiếp đó, ngày 6.1.1930, Chi bộ Tường Vân thành lập. Đây là hai chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của phủ Triệu Phong, là những chi bộ ra đời sớm nhất ở tỉnh Quảng Trị. Cuối tháng 7.1930, với sự lớn mạnh của các chi bộ Cộng sản, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy lâm thời, Phủ ủy Triệu Phong cũng được thành lập. Sự ra đời của Phủ ủy Triệu Phong đánh dấu sự lớn mạnh vượt bậc của phong trào cộng sản trên địa bàn toàn phủ. Từ đây, phong trào đấu tranh của nhân dân trong phủ diễn ra mạnh mẽ.      Trong chiều dài lịch sử, Triệu Phong có truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng kiên cường bất khuất. Trải qua hai giai đoạn cách mạng trước đó, dù phải chịu đựng gian khổ, hy sinh, xương rơi, máu đổ, cửa nát nhà tan, người Triệu Phong vẫn một lòng theo Đảng, gắn bó sắt son với Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 90 năm qua, kể từ khi có Đảng lãnh đạo, các phong trào hành động cách mạng ở Triệu Phong không ngừng phát triển. Đảng bộ huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đã đạt được những kết quả quan trọng. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, từ một huyện thuần nông, có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ, Đảng bộ huyện Triệu Phong đã căn cứ vào tình hình cụ thể để đề ra những chủ trương, biện pháp phù hợp, với tinh thần tự lực, tự cường vươn lên, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tranh thủ huy động các nguồn lực đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển các ngành nghề, thương mại và dịch vụ. Đến nay, trên bình diện chung huyện đã có sự phát triển vượt bậc; nền kinh tế tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2010 - 2020 đạt trên 11,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 45,2 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 5,12%; có 10/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 55,5%, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Sự nghiệp y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội thực hiện tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ; vai trò của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai sâu rộng, hiệu quả rõ nét. Nội bộ đoàn kết, xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chung sức, chung lòng phấn đấu vì sự phát triển của huyện nhà. 
    Trong diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), đồng chí Lê Cảnh Biên-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: Từ thực tiễn cách mạng 90 năm qua, Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Đó là bài học về lấy dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; về kiên định đường lối đổi mới, đổi mới toàn diện nhưng phải có nguyên tắc, có bước đi thích hợp; về hội nhập kinh tế quốc tế…Đây là những bài học có ý nghĩa soi sáng toàn bộ những hoạt động của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn cách mạng sắp tới. 90 năm đi qua, với muôn vàn khó khăn, gian khổ cùng những thắng lợi hết sức vẻ vang mà Đảng và nhân dân ta đã trải qua và giành được, chúng ta càng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt bao ghềnh thác để đến với bến bờ thắng lợi, đem lại cho nhân dân ta cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng khẳng định: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có quyền tự hào để nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại". 
    Trong lòng Quảng Trị anh hùng, mảnh đất và con người Triệu Phong quả cảm đã cùng cả dân tộc trong suốt hành trình dựng nước và giữ nước. Phát huy truyền thống của cha ông từ thuở đầu mở mang bờ cõi, các thế hệ con cháu Triệu Phong thiết tha với độc lập tự do, không cam chịu làm nô lệ, muôn người như một, quyết chiến đấu không khoan nhượng với lũ giặc xâm lược và bọn tay sai bán nước để giữ vững quê hương. Chính vì lẽ đó, nhân dân Triệu Phong đã sớm dấy lên các phong trào yêu nước. Trong các phong trào ấy đã xuất hiện những người con ưu tú đứng lên tìm con đường giải phóng dân tộc và đã sớm tìm đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin và cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, bằng nhiều lối đánh khác nhau, quân và dân Triệu Phong đã đánh bại các cuộc hành quân càn quét của địch từ năm 1947 đến 1952, nhất là Đông xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là thắng lợi trong trận càn Camacơ năm 1953, góp sức cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của dân tộc viết nên trang sử hào hùng của quê hương. Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đất nước tạm thời chia cắt 2 miền, Triệu Phong có vị trí địa chính trị, kinh tế và quân sự hết sức quan trọng nên đã trở thành trung tâm phong trào cách mạng toàn tỉnh, hứng chịu những trận đánh phá ác liệt nhất của kẻ thù. Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Triệu Phong là nơi đọ sức quyết liệt của chiến trường phía nam tỉnh Quảng Trị giữa hai thế lực cách mạng và phản cách mạng. Một bên là sức mạnh tinh thần cao cả của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khát vọng độc lập thống nhất của một dân tộc, một bên là tham vọng điên cuồng của thế lực xâm lược được trang bị vũ khí tối tân hiện đại. Trên mảnh đất Triệu Phong, kẻ thù đã huy động tối đa sức mạnh quân sự, với nhiều âm mưu thủ đoạn dã man, xảo quyệt, hòng đè bẹp ý chí cách mạng của quân và dân Triệu Phong nói riêng, Quảng Trị nói chung, nuôi dã tâm làm bàn đạp tiến đánh miền Bắc XHCN, song chúng đã không khuất phục nổi ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Từ trong hầm sâu, từ trong ấp chiến lược, khu trù mật của kẻ thù, nhân dân và lực lượng vũ trang cách mạng đã kiên cường phối hợp ba thứ quân, ba mũi giáp công, đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, tạo thế và lực, giáng cho kẻ thù những đòn đích đáng. Mùa xuân năm 1972 được sự hợp lực chi viện của cả tỉnh, cả nước, quân và dân Triệu Phong đã đồng loạt tấn công nổi dậy giải phòng hoàn toàn quê hương vào ngày 29/4/1972. Với chiến thắng đó, Triệu Phong cùng với cả tỉnh Quảng Trị đã làm thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam, báo hiệu sự phá sản của một mưu đồ xâm lược, tạo thêm khí thế, sức mạnh, niềm tin mới cho quân và dân cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong công cuộc cứu nước vĩ đại của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Triệu Phong đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường đóng góp to lớn vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng. 
A2 Quang cảnh lễ kỷ niệm
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm
 
A3 Đồng chí Lê Cảnh Biên TUV Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện trình bày diễn văn tại buổi lễ
Đồng chí Lê Cảnh Biên-TUV-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện trình bày diễn văn tại buổi lễ
A4 Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Lê Cảnh Biên TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong tặng hoa và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí
Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng-UVBTV Tỉnh ủy-Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Lê Cảnh Biên-TUV-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí   

    Tại buổi lễ long trọng này, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng-UVBTV Tỉnh ủy-Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Lê Cảnh Biên-TUV-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện đã tặng hoa và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt mồng 3/2/2020 của BTV Tỉnh ủy Quảng Trị cho 4 đồng chí: Đặng Thông, Hoàng Đình Sáu, Nguyễn Quang Giao và Phan Hồng Nam./. 

Tác giả bài viết: Hồng Lĩnh - Cảnh Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây