Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ năm - 30/07/2020 15:44 1.906 0
Trong 3 ngày từ 28 đến 30.7.2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các ban Đảng Tỉnh ủy; Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng và 244 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 4.100 đảng viên trong toàn huyện tham dự đại hội.
Toàn cảnh Đại Hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2020 -2025
Toàn cảnh Đại Hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2020 -2025
Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015- 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song  được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, Đảng bộ và Nhân dân huyện Triệu Phong đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng 11/15 chỉ tiêu nghị quyết (NQ) đạt và vượt kế hoạch đề ra (4 chỉ tiêu chưa đạt tốc độ tăng trưởng, giảm hộ nghèo, thu ngân sách trên địa bàn, kết nạp đảng viên). Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,5% (NQ 12- 13%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, nông- lâm- ngư nghiệp giảm từ 37,07% xuống còn 24,1%, công nghiệp- xây dựng tăng từ 28,07% lên 36,36%, thương mại- dịch vụ tăng từ 34,86% lên 39,54%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,5 triệu đồng (NQ 52- 55 triệu đồng), tăng 2,14 lần so với năm 2015. Chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện tích cực, đồng bộ, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,8% (NQ 2,5%), tỉ lệ hộ nghèo ước còn 3,61%, hộ cận nghèo ước còn 3,95%, không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công. Cuối năm 2020, huyện Triệu Phong có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70,59%, các xã còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên. 
Công tác tổ chức, sắp xếp trường học thực hiện quyết liệt, hiệu quả, giảm 19 trường, sau sáp nhập còn 45 trường. 100% giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn, trong đó có 98% trên chuẩn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư xây dựng. Toàn huyện có 29/45 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 64,4%.
Cơ sở vật chất, phương tiện khám chữa bệnh được đầu tư nâng cấp, mạng lưới y tế được củng cố và phát triển. 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững... 
Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ. Vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội được phát huy. Qua đánh giá cả nhiệm kỳ 2015- 2020, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt bình quân 92,5%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97%...
Đại hội dành phần lớn thời gian thảo luận, chỉ ra tồn tại, hạn chế; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, Đảng bộ huyện Triệu Phong xác định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, con người theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tăng cường giữ vững quốc phòng- an ninh xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Phong đã đạt được thành tích trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí đề nghị Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 cần làm rõ nội hàm các trụ cột của nền kinh tế, nhận diện rõ những lợi thế của huyện nhằm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 
Theo đó, huyện cần tập trung xây dựng, phát triển và mở rộng diện tích sản xuất gạo sạch, gạo hữu cơ. Tiếp tục quan tâm thu hút các thành phần kinh tế về địa phương, tạo sự hợp tác, liên kết nông dân với doanh nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ du lịch nông thôn. Phát triển nhanh các sản phẩm OCOP đối với cây, con chủ lực, đặc sản của huyện như gạo sạch Triệu Phong, bún Vạn Linh, đậu đen xanh lòng Triệu Vân. 
Tăng cường công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Khai thác hiệu quả lợi thế diện tích rừng trồng để phát triển mạnh lâm nghiệp; mở rộng diện tích rừng trồng gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC gắn với doanh nghiệp đầu tư sản xuất chế biến sâu và ứng dụng công nghệ cao phát triển bền vững gắn với thị trường. 
Huyện Triệu Phong phải xác định phát triển các ngành kinh tế biển gắn với quy hoạch chung phát triển Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, đề ra các mục tiêu, giải pháp hết sức cụ thể trên cơ sở bám sát các định hướng, quy hoạch phát triển của tỉnh, ngành, lĩnh vực gắn với thực tiễn của địa phương. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp cơ khí sửa chữa tàu thuyền và công nghiệp phụ trợ phục vụ đánh bắt, khai thác hải sản. Khoanh vùng bảo vệ các diện tích rừng ngập mặn nhằm giữ gìn môi trường và phục vụ du lịch sinh thái. 
     Chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. Phối hợp liên kết đào tạo một số nghề phù hợp để đón đầu các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam của các ngành, nghề có lợi thế của vùng biển. Đẩy mạnh phát triển ngành thương mại- dịch vụ, du lịch biển, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển. 
Để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, huyện cần đẩy mạnh huy động nguồn lực, đầu tư có trọng điểm, xây dựng đồng bộ hạ tầng nông nghiệp và nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chỉ đạo quyết liệt để các xã hoàn thành các tiêu chí còn lại giúp huyện sớm về đích nông thôn mới. 
Hoàn thiện xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Đẩy mạnh công tác vận động, quảng bá và tích cực hợp tác với các nhà đầu tư để thu hút thêm nhiều dự án đầu tư trên địa bàn. Triệu Phong là một trong những địa phương nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, có dự án khu phức hợp dịch vụ, phụ trợ đang được tỉnh kêu gọi đầu tư, đây là lợi thế để chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, vì vậy cần chủ động nắm bắt thời cơ, chủ động phối hợp để làm việc với các nhà đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm tạo điều kiện cho địa phương phát triển đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, Nhà nước khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. 
Nhằm khai thác lợi thế nằm giữa hai trung tâm đô thị là thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị; khai thác lợi thế tuyến Hành lang Kinh tế Đông- Tây, đường Hùng Vương nối dài từ thành phố Đông Hà vào Triệu Phong, huyện Triệu Phong cần tập trung thu hút các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại- dịch vụ tại các khu vực đã quy hoạch bố trí quỹ đất để phát triển thương mại- dịch vụ. 
Song song với phát triển kinh tế, huyện phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa, xã hội. Quán triệt quan điểm “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, phát triển văn hóa là nền tảng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, vì vậy để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên huyện phải chăm lo xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. 
chu tich
Đồng chí Võ Văn Hưng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
bo phieu (1)
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025
doan chu tich (1)
Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Đại hội
ra mat BCH (3)
Ra mắt BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XX, 2020- 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Trần Xuân Anh giữ chức Bí thư Huyện ủy; bầu đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc và đồng chí Phan Văn Linh giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.
Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 25 đồng chí đi dự Đại Hội đại biểu Tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 -2025.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp trong niềm tin tưởng, phấn khởi và kỳ vọng của đông đảo cán bộ và nhân dân huyện nhà./.

Tác giả bài viết: Minh Kha – Cảnh Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây