Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ tư - 10/06/2020 13:58 545 0
Trong 2 ngày, 08 và 09/6/2020, Công an huyện tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Đại tá Trần Xuân Vĩnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Linh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đoàn chỉ đạo Đại hội, đại diện các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Triệu Phong đã phát huy tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Công an, nâng cao chất lượng xây dựng Đảng và lực lượng. 5 năm qua, Công an huyện đã khởi tố 10 vụ với 25 bị can phạm tội liên quan đến ma túy; Thụ lý điều tra 135 vụ với 204 bị can; Tiếp nhận xử lý 187 tin báo, tố giác tội phạm; Tiến hành tuần tra 1.675 ca; phát hiện 9.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả tích cực, nhất là các mô hình điển hình trong vùng đồng bào theo đạo;…Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Công an huyện liên tục được công nhận "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, trong đó có 2 năm được công nhận "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và một số phần thưởng quan trọng khác.
Phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện phấn đấu hàng năm "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; Có 80% Chi bộ trực thuộc "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Phấn đấu hàng năm, tập thể Công an huyện đạt danh hiệu thi đua "Đơn vị tiên tiến" trở lên. Hàng năm, giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; 100% tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận thụ lý; Có 5/5 giáo xứ xây dựng được mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự;…
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Linh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh trong thời gian đến. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, của Huyện ủy hàng năm về công tác quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử xấu kích động, xúi dục phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động tham mưu thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia. Tăng cường tấn công trấn áp và kiềm chế các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các tệ nạn xã hội, có phương án chặt chẽ, chủ động phối hợp với các ban ngành và dựa vào nhân dân để phòng ngừa, điều tra xử lý có hiệu quả tệ nạn trộm cắp trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, và thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với các đơn vị quân đội và biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện; củng cố và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa công an với nhân dân và các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương, tạo ra sức mạnh tổng hợp, để chủ động đối phó với mọi tình huống, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chống phá, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thứ hai, phải tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn liền với công tác xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, trong cơ quan, đảm bảo thống nhất trong tư tưởng và hành động, triển khai thực hiện có kết quả các kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra. Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lối sống lành mạnh, trung thực; phát huy tính năng động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức đoàn kết trong toàn đảng bộ. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xem đây là nội dung quan trọng, nhiệm vụ xuyên suốt phải kiên trì thực hiện cả trước mắt và lâu dài để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh việc học tập và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy đối với Công an nhân dân. Xây dựng và phát huy hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng công chúng.
Thứ ba, phải bám sát địa bàn, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ phân công, thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ thông tin báo cáo. Thường xuyên chú trọng công tác tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng. Các nhiệm vụ, mục tiêu lớn cần có các chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, thực hiện; có phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, tổ và từng chiến sỹ để thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo các hoạt động của các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Đồng thời, phải quan tâm tổ chức phát động tốt các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, có chiều sâu, nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, làm cho phong trào thi đua yêu nước thật sự là động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ.
Đồng chí Phan Văn Linh Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bỏ phiếu bầu BCH (1)
Bỏ phiếu bầu BCH 
Ra mắt BCH Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 2025
Ra mắt BCH Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 2025

Thứ tư, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong cơ quan là khâu then chốt trong việc nâng cao chất lượng công tác, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy. Vì vậy, Đảng bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ một cách hợp lý, khoa học. Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi và bố trí thời gian, công việc hợp lý để cán bộ tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.
Trên tinh thần "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an huyện./.

Tác giả bài viết: HỒNG LĨNH - MINH KHA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây