HĐND huyện Triệu Phong tổ chức kỳ họp thứ 15, khoá V nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba - 22/12/2020 16:55 169 0
Trong 2 ngày, ngày 21-22/12/2020, HĐND huyện Triệu Phong khoá V tổ chức kỳ họp thứ 15 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phân bổ dự toán ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án mới năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đăng Ánh - Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Về phía huyện có đồng chí Trần Xuân Anh - TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Phan Văn Linh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy - Thường trực HĐND - UBND, UBMT TQ Việt Nam huyện.
Toàn cảnh kỳ họp hội đồng nhân dân huyện lần thứ 15
Toàn cảnh kỳ họp hội đồng nhân dân huyện lần thứ 15
Năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, trong điều kiện tình hình chung có nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19, thiên tai lũ lụt đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; với quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của nhân dân toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, có 12/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra, trong đó tổng giá trị các ngành sản xuất tăng 9,5%, đạt 96,6% KH, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng/năm, đạt 99,4% KH. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả tích cực. Năng suất lúa đạt 57,6 tạ/ha, tăng 1,3 tạ/ha. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển, diện tích ước đạt 895,9 ha, tăng 25,9 ha. Sản lượng khai thác ước đạt 3.240 tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có thêm 03 xã được công nhận, nâng tổng số lên 12/17 xã đạt chuẩn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội được đảm bảo, y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, giải quyết việc làm được chú trọng thực hiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường. 
12
Đoàn Chủ tịch điều hành kỳ họp

Kỳ họp đã dành thời gian cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Nhìn  chung các câu hỏi chất vấn của đại biểu đúng trọng tâm, rõ ràng, truyền tải được những quan tâm, bức xúc của cử tri gửi đến các ban, ngành của huyện. Không khí chất vấn thẳng thắn, đầy trách nhiệm, đối thoại với tinh thần xây dựng cao. Phần trả lời chất vấn của UBND huyện đã đi thẳng vào các nội dung đại biểu đặt ra, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu, đã trả lời hết câu hỏi, nêu được nguyên nhân và xác định trách nhiệm, giải pháp và thời gian thực hiện. 
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đồng chí Trần Xuân Anh  - TUV- Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế huyện nhà gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, huyện nỗ lực đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ;  HĐND huyện đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở địa phương. Đồng thời biểu dương sự đóng góp tích cực của HĐND, các đại biểu HĐND các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân huyện trong năm 2020.
bthu
Đồng chí Trần Xuân Anh  - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
     Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư đề nghị , các cấp, các ngành cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, Kết luận số 05 của Tỉnh ủy, Kết luận số 67 của Huyện ủy về tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gia đoạn 2021 -2025. Đặc biệt vai trò của người đứng đấu cần chủ động, sáng tạo tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng các chương trình kế hoạch, đề án, dự án phù hợp...Tập trung cao độ phòng chống COVID - 19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, ưu tiên nguồn lực để tái thiết, khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó xác định nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế,  xây dựng đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; ưu tiên phát triển các ngành có tiềm năng, lợi thế như công nghiệp chế biến gỗ và nông lâm, thủy, hải sản.v.v.. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế, xã hội. Phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND Tỉnh.
     Tại kỳ họp lần này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Xuân Anh cũng  đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn thẳng thắn, nghiêm túc, trên tinh thần những vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn thảo, đưa ra các giải pháp, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của  huyện trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo.
HĐND huyện Triệu Phong đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị các ngành sản xuất 12-13%; vốn đầu tư toàn xã hội  khoảng 1.715,5 tỷ; thu nhập bình quân đầu người 57 -58 triệu đồng; giảm tỉ lệ hộ nghèo 1% trở lên. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. HĐND huyện cũng đã đã biểu quyết nhất trí thông qua 17 nghị quyết khác. 
hd a ngoc
Đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu bế mạc tại kỳ họp
      Phát biểu bế mạc tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện lưu ý: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; các cấp, các ngành cần tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch trên các ngành, lĩnh vực. phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 có chất lượng, làm cơ sở huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.HĐND huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên toàn huyện đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021.

Tác giả bài viết: MINH KHA – CẢNH THU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây