Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Thứ hai - 30/07/2018 07:18 365 0
Ngày 26/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Dự hội nghị đồng chí Lê Cảnh Biên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của 3 Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Nghị quyết số 26 “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.  Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. Với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 
 Nghị quyết số 27, “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Nghị quyết đã nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
 Nghị quyết số 28 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, tin cậy và minh bạch.
Đây là những quyết sách quan trọng; đề cập tới những vấn đề lớn, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động trực tiếp tới đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 
nghiquyet02
Đồng chí Lê Cảnh Biên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Cảnh Biên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Sau hội nghị, cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở địa phương, đơn vị mình đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp tổ chức phổ biến, quán triệt với xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo theo tiến độ đã quy định./.

Tác giả bài viết: Kim Thoa – Cảnh Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây