Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong khóa XIX

Thứ sáu - 19/10/2018 08:33 512 0
Ngày 18/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Phong Khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đánh giá kết quả các mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016- 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Nhìn chung trong chín tháng đầu, tổng giá trị các ngành sản xuất  ước đạt 3.244,624 tỷ đồng, tăng 13,5%, đạt 79,25% KH. Sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.013,064 tỷ đồng, tăng 9,6%, đạt 87,58% KH. Trong đó diện tích lúa 11.321 ha, tăng 36 ha, đạt 100,32% KH . Năng suất lúa bình quân ước đạt 56,4 tạ/ha, tăng 6,1 tạ/ha. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 65.392 tấn, tăng 7.146 tấn, đạt 106% KH. Toàn huyện đã xây mới 200 ha cánh đồng lớn, nâng diện tích cánh đồng lớn từ 800 ha lên 1.000 ha. Duy trì và phát triển 1.100 ha diện tích mô hình có thu nhập cao... Công nghiệp - TTCN ước đạt 451,750 tỷ đồng, tăng 15,18%, đạt 76,82% KH. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, ước đạt 1.213,727 tỷ đồng, tăng 13,26%, đạt 77,87% KH. Xây dựng cơ bản thực hiện tương đối đồng bộ. Tổng thu ngân sách ước đạt 386,893 tỷ đồng, đạt 95% KH. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay, toàn huyện đã có 6/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt từ 11 - 17 tiêu chí. Hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể dục - thể thao được chú trọng. Chất lượng giáo dục- đào tạo được nâng lên. Việc sáp nhập trường học theo Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII bước đầu đạt kết quả cao. Công tác chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai kịp thời, đúng kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, gây phức tạp về an ninh trật tự. Công tác xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt, có nhiều nét mới trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra và công tác dân vận của Đảng.
Có được kết quả đó, bên cạnh bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và thực tiễn tình hình địa phương, Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt nội dung cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lựa chọn nhiệm vụ, đầu việc trọng tâm, trọng điểm, khâu khó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. 
Từ nay đến cuối năm 2018, huyện Triệu Phong rà soát lại các nhiệm vụ, đầu việc đã được xác định trọng tâm trong năm 2018 để chỉ đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra đạt kết quả cao nhất.  
Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCHTW Khóa X về nông nghiệp nông dân nông thôn. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp đã có bước phát triển khá toàn diện, nông nghiệp và kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất ngày càng tăng. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn nông thôn huyện còn 5,19%.
Đối với các mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Triệu Phong tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh; xây dựng cánh đồng lớn, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng canh tác tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ, phát triển trang trại, gia trại gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trong đó  xây dựng mới 200 ha cánh đồng lớn tại 08 HTX, nâng diện tích cánh đồng lớn từ 800 ha lên 1.000 ha. Duy trì và phát triển 1.100 ha diện tích mô hình có thu nhập cao..phát triển mô hình đầu tư theo hướng công nghệ cao, trồng dứa, cây cà gai leo, cây dược liệu cho năng suất, hiệu quả cao. 
Hội nghị thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như : Việc tích tụ, tập trung ruộng đất còn khó khăn, sản xuất chủ yếu quy mô nhỏ lẻ, manh mún; liên kết trong sản xuất còn yếu; còn lúng túng trong việc lựa chọn xây dựng mô hình sản xuất những sản phẩm phát huy lợi thế. Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn còn chậm, huy động các nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trình độ sản xuất của nhiều hộ nông dân còn thấp, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế; nông dân còn sản xuất tự phát theo phong trào. Tỷ lệ nghèo ở một bộ phận dân cư nông thôn còn cao, thu nhập và đời sống của nông thôn còn thấp; một số chính sách hổ trợ trong nông nghiệp và an sinh xã hội ở một số địa phương thực hiện chưa chu đáo... 
Nhiệm vụ 3 tháng còn lại của BCH Đảng bộ huyện tập trung vào 9 giải pháp trọng tâm của năm 2018; Trong đó tích cực chỉ đạo sản xuất vụ Thu Đông 2018; Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai có hiệu quả vụ Đông Xuân 2018-2019; Chú trọng hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Cảnh Biên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cần bám sát các Nghị quyết, kết luận, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2018; các nội dung cam kết trách nhiệm, tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, có những chuyển biến gì rõ nét; chú trọng làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề mới nảy sinh cần quan tâm trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo. 
IMG 4781
Đồng chí Lê Cảnh Biên – TUV-  Bí Thư Huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo
IMG 4794
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trên cơ sở đánh giá kết quả và dự báo hết năm 2018, từ đó đề xuất, bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Tập trung triển khai hiệu quả thực hiện Kế hoạch số 70, 71-KH/HU của Huyện ủy (khóa XIX) về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Cảnh Biên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 8, của BCH Trung ương Đảng khóa XII. 

Tác giả bài viết: Minh Kha – Cảnh Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây