Một số nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Chỉ thị 05 của BCT, chuyên đề năm 2019

Thứ tư - 06/03/2019 09:25 2.605 0
Một số nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Chỉ thị 05 của BCT, chuyên đề năm 2019
Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019), do đó Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” (Chúng ta đã được quán triệt). Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 13/2/2019 về thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019. Kế hoạch này đã rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019, như sau:
1. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, để thấm nhuần tư tưởng của Bác về “Nhân dân”, bởi vì trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về “Nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối toàn bộ học thuyết của Người. Đây là tiền đề quan trọng để chúng ta cụ thể hóa nội dung vào việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng TSVM và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH của dân, do dân, vì dân.
2. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có kết quả bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân (theo mẫu đính kèm của công văn số 172 - CV/HU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy).
Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, nhất là việc chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm để tập trung chỉ đạo, đặc biệt giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm được Nhân dân quan tâm. 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; sự hài lòng của người dân…, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo pháp luật.
3. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ phải thực sự tôn trọng Nhân dân; chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân, biết giúp đỡ Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân, hỗ trợ Nhân dân thực hiện các giao dịch về thủ tục hành chính.
4. Cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện nghiêm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, tạo uy tín tốt, tiền phong, gương mẫu, đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, xem đây như một nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên xây dựng chỉnh đốn Đảng TSVM và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCH của dân, do dân, vì dân.
5. Cùng với việc tự giác thực hiện nghiêm Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Cán bộ, đảng viên cần phải tích cực, có bản lĩnh chống biểu hiện sự vô cảm, quan liêu mệnh lệnh, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.
Trên đây là 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Chỉ thị 05 của của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tác giả bài viết: Đồng chí Trần Bình Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây