Quyết tâm xây dựng Triệu Đại sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ tư - 17/06/2020 16:37 352 0
Với sự đoàn kết, năng động sáng tạo của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Triệu Đại luôn đồng lòng, đồng sức vượt qua mọi khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã Triệu Đại lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đã đạt được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Đánh giá năng suất lúa chất lượng cao tại cánh đồng xã Triệu Đại
Đánh giá năng suất lúa chất lượng cao tại cánh đồng xã Triệu Đại
Trên lĩnh vực nông nghiệp, Đảng bộ và nhân dân xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về tái cơ cấu nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại, cơ giới hóa sản xuất... Quy hoạch xây dựng các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, có sự liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng tỉ trọng chăn nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tập trung xa khu dân cư. 
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, sản xuất nông nghiệp đã có nhiều đổi mới, cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, trong đó ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, chất lượng như: Lúa chất lượng cao, mô hình lúa hữu cơ Ong biển. Duy trì diện tích gieo trồng hàng năm 1.198,8 ha, trong đó sản xuất lúa là 1.150,2 ha, đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng cơ cấu giống lúa ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao chiếm trên 80% diện tích. Xác định bộ giống chủ lực là HC95, HN6, bắc thơm IR 225,.. giảm dần đến loại bỏ bộ giống lúa dài ngày. Đưa các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất thử nghiệm và nhân rộng đại trà phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, ổn định đàn trâu, tăng quy mô số lượng đàn bò, đàn lợn, đàn gia cầm thông qua việc phát triển các trang trại,  nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Đến nay, đã phát triển được 18 mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp và hàng chục mô hình kinh tế nhỏ lẻ trong nhân dân. Nhờ vậy, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 83,5 tỷ đồng tăng bình quân hằng năm 4,1%  
Cùng với sản xuất nông nghiệp xã Triệu Đại đã tập trung quy hoạch phát triển mạnh ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ. Tiếp tục khai thác và phát huy hiệu quả các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở khu vực Đại Hào, Quảng Điền, tuyến Quốc lộ 49C, khu vực Chợ Thuận. Các cơ sở sản xuất gia công được phát triển đa dạng, các nghề truyền thống như bờ lô, mộc dân dụng, cơ khí, xây dựng... tiếp tục được duy trì và phát triển. Đã xây dựng mới xưởng may công nghiệp ở thôn Đại Hào, thu hút, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động ở địa phương. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn vay vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất như: Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, máy xay xát, máy cày, máy gặt đập liên hợp, cơ khí, rạp mộc, cơ sở sản xuất bánh kẹo,… Các sản phẩm làm ra ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định và đa dạng với quy mô vừa và nhỏ, nhiều loại hình phong phú, phù hợp với cơ chế thị trường, vừa phát huy các ngành nghề sẳn có, vừa mở rộng những ngành nghề mới đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh, tập trung ở khu vực Quảng Điền, ngã tư Đại Hào, chợ Thuận đã thu hút hơn 200 hộ có địa điểm kinh doanh ổn định. Hiện nay, toàn xã có gần 45 tổ xây dựng, giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động tham gia xây dựng các công trình trên địa bàn và nhiều nơi trong tỉnh. Nhờ vậy, giá trị ngành công nghiệp, TM - DV của xã năm 2020 đạt 158,2 tỷ đồng.
ẢNH HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỢC BÊ TÔNG KHANG TRANG
Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư khang trang

Các lĩnh vực văn hóa -  xã hội tiếp tục được xã Triệu Đại quan tâm, chú trọng. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương “ Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động văn hóa được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, tập trung hướng về địa bàn dân cư, tạo được chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay 100% làng và đơn vị trường học được công nhận làng, đơn vị văn hóa, trong đó có 02 làng đạt danh hiệu văn hóa cấp tỉnh; có trên 95 % hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. 
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được chú trọng chăm lo. Hệ thống giáo dục từ Mầm non đến Trung học cơ sở khá hoàn chỉnh, quy mô phù hợp, hệ thống trường học được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Xã Triệu Đại đã đạt phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%, phổ cập giáo dục THCS đạt 96,0%. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai tích cực, hiện nay trường Tiểu học và Trung học cơ sở đã được công nhận, phấn đấu trường Mầm non đạt chuẩn trong năm 2020. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Hoạt động khám chữa bệnh ở trạm Y tế được duy trì nề nếp. Xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020. 
Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ xã đến thôn được tăng cường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân hoàn thành thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, xã Triệu Đại vinh dự được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Đến năm 2018 xã tiếp tục  được huyện và tỉnh chọn xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Qua hơn 02 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến nay đã đạt được 9/12 tiêu chí theo Quyết định 507-QĐ/UBND của UBND tỉnh Quảng trị về ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng trị.  Phấn đấu cuối năm 2020 sẽ hoàn thành 3 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong những năm đến, Đảng bộ xã Triệu Đại đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội; huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quê hương Triệu Đại ngày càng văn minh, giàu đẹp. Phấn đấu được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025. 
Để đạt được mục tiêu đó, xã Triệu Đại phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối Đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, đẩy mạnh phát triển CN – TTCN, TM – DV ngành nghề gắn với bảo vệ môi trường. Giữ vững QP – AN, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân bằng việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bằng các chương trình hành động phù hợp, để xây dựng xã Triệu Đại phát triển toàn diện và thực sự là một miền quê đáng sống.

Tác giả bài viết: Đoàn Ngọc Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây