Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào đi vào cuộc sống

Thứ hai - 05/10/2020 10:27 548 0
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Với quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc và sau gần 3 ngày tiến hành (từ ngày 28/7 đến ngày 30/7/2020), làm việc tinh thần khẩn trương, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.
Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Triệu Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Triệu Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Vấn đề đặt ra sau đại hội là các cấp ủy và cả hệ thống chính trị khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống với quyết tâm cao và bằng chương trình hành động hết sức cụ thể, thiết thực để phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ từng ngành, từng lĩnh vực, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chúng ta cần tập trung các vấn đề sau:
 1. Trước hết đòi hỏi việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cần phải được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả, tránh tình trạng làm qua loa, chiếu lệ (cả việc quán triệt và việc học tập NQ), với mục tiêu là nhằm ra tạo sự thống nhất cao nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, trong cán bộ, nhân dân từ đó động viên cán bộ, nhân dân hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 2. Trên cơ sở quán triệt, nắm vững các nội dung, định hướng lớn của các Nghị quyết, dựa vào tình hình thực tiễn, các cấp ủy địa phương, đơn vị, các cá nhân có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động của cấp mình, ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách một cách sát đúng, tránh rập khuôn máy móc, xa rời thực tế, để tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
3. Trong xây dựng chương trình hành động cần xác định thứ tự ưu tiên, những việc cần làm, những vấn đề bức xúc thực tiễn đặt ra cần tập trung giải quyết, xác định thời gian, lộ trình giải quyết, dự báo nguồn lực thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, hết sức coi trọng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình hành động; và một yêu cầu có tính nguyên tắc nữa là chương trình hành động phải được tập thể cấp ủy xây dựng, riêng đối với cấp ủy cơ sở hội nghị đảng viên thảo luận thông qua.
4. Nhằm đảm bảo tính hệ thống, thống nhất trong lãnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, một yêu cầu có tính nguyên tắc đặt ra là các cấp ủy địa phương, đơn vị cần gắn việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, với việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, con người theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh. Phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”. Với 5 nội dung đột phá:
- Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. 
- Phối hợp xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Xây dựng hạ tầng, cụm điểm công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ.
- Tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển kinh tế.
- Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, từng bước phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số.
- Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong huyện đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình đất nước, tỉnh, huyện nhà còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, đòi hỏi mỗi một cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự rèn luyện, tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, xây dựng quyết tâm chính trị mạnh mẽ, đoàn kết, thống nhất cao, cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Trần Bình Tuấn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo-Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây