Triệu Phong: Quyết tâm tạo đột phá trong cải cách hành chính

Thứ tư - 28/11/2018 13:57 873 0
Nhằm tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính (CCHC), tiếp tục xây dựng nền hành chính thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp, UBND huyện Triệu Phong đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ, từ công tác chỉ đạo điều hành đến các giải pháp triển khai thực hiện. Những nỗ lực không ngừng trong công tác CCHC đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Triệu Phong: Quyết tâm tạo đột phá trong cải cách hành chính
Xác định công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành có vai trò, quyết định sự thành công trong công tác CCHC, UBND huyện Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018, đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện. Trong mỗi nhiệm vụ, xác định cụ thể sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện. Đặc biệt, xác định đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Ban hành công văn số về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2018. Để cụ thể hóa Kế hoạch của UBND huyện, các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng và triển khai Kế hoạch CCHC trong phạm vi quản lý. Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã có nhiều sáng kiến trong chỉ đạo CCHC; qua đó tạo chuyển biến đáng kể trong giải quyết thủ tục hành chính TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại địa phương.
Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC ở huyện Triệu Phong năm 2018, ông Trần Thiện Nhân - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong, cho biết: “Năm 2018, ngoài việc thực hiện kế hoạch CCHC được UBND huyện ban hành chúng tôi đã tham mưu với huyện chỉ đạo các cơ quan địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính găn với triển khai hiệu quả phần mềm dịch vụ một cửa điện tử; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền CCHC; Thực hiện tốt văn hóa công sở; Tăng cường công tác kiểm tra giờ giác làm việc. Bên cạnh đó, chúng tôi tham mưu với UBND huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, tổ chức hội nghị trực báo với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các xã thị trấn về CCHC. Trong đó tập trung chỉ đạo bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gắn với giải quyết hiệu quả phần mềm dịch vụ một cửa”.
Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, UBND huyện Triệu Phong giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản liên quan để thực hiện tốt công tác CCHC; tổ chức theo dõi, đôn đốc, và báo cáo kết quả thực hiện. Trong năm 2018, đã có 24 văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng được ban hành. Cùng với việc công bố chỉ số CCHC năm 2017 của các xã, thị trấn; Đưa CCHC là chỉ tiêu thi đua của các cơ quan đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra CCHC qua việc thành lập đoàn kiểm tra... đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC, nhất là người đứng đầu. 
Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung; đối với lĩnh vực quản lý, điều hành nhà nước nói riêng, trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Triệu Phong. Lấy nhiệm vụ ứng dụng CNTT là một trong những nhiệm vụ làm khâu đột phá trong công tác CCHC. Chính vì vậy, công tác ứng dụng CNTT được các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai mạnh mẽ. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ để trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản điện tử để sử dụng email, sử dụng hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức và môi trường làm việc trên trang TTĐT tỉnh, 100% xã, thị trấn có trang thông tin điện tử để đăng tải tin tức hoạt động và cung cấp thông tin chủ yếu cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, đến nay trên địa bàn huyện, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn công bố chính thức mẫu chữ ký số để sử dụng trong trao đổi văn bản điện tử. Trên 90% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện qua môi trường mạng. 
Nói về những tác động tích cực của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC trên địa bàn, ông Lê Viết Anh – Phó Trưởng Phòng VHTT huyện Triệu Phong, cho biết: “Qua thực tế đã cho thấy, việc ứng dụng hiệu quả các hoạt động tác nghiệp hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, mang lại nhiều lợi ích, tăng năng suất xử lý công việc, giảm thiểu thời gian và chi phí dành cho các công việc liên quan đến văn bản giấy, nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên môi trường mạng máy tính. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể hàng năm, triển khai đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ sở góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính nhà nước”.
Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết thủ tục hành chính, giám sát khi có nhu cầu. Quy trình giải quyết hồ sơ được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  thực hiện đảm bảo quy định từ việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ đến trả kết quả. Tất cả đều được lập phiếu chuyển hồ sơ, phiếu nhận hồ sơ, sổ theo dõi giải quyết và cập nhật vào phần mềm dịch vụ “một cửa” điện tử. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả công khai kịp thời, đầy đủ danh mục thủ tục hành chính, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí, đường dây nóng. Trang thông tin điện tử của huyện công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất theo quyết định hiện hành của UBND tỉnh và huyện. Nhờ làm tốt nhiệm vụ được giao nên trong hai năm 2017 và năm 2018, không có công dân đến khiếu nại kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.
nguoi dan hai
Bà Nguyễn Thị Thu -  Người dân xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, chia sẻ: “Khi đến xã làm việc, ký giấy tờ, tôi được cán bộ hướng dẫn các thủ tục rất tận tình. Thái độ làm việc rất nhã nhặn, lịch sự. Sau khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ của chúng tôi, cán bộ xã chuyển đến các bộ phận chuyên môn để xử lý, giải quyết. Thời gian làm giấy tờ cũng nhanh gọn. Chúng tôi rất hài lòng. 
Trao đổi về phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2019, ông Trần Thiện Nhân - Trưởng phòng nội vụ huyện Triệu Phong, cho biết: “Trong công tác cải cách hành chính năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 của UBND huyện, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nghị quyết 01 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung rà soát các nội dung công việc mà thời gian qua huyện thực hiện chưa tốt để tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn trong thời gian tới”.
Những nỗ lực trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính của UBND huyện triệu Phong đã được ghi nhận và đánh giá cao. Những nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ, từ công tác chỉ đạo điều hành đến các giải pháp triển khai thực hiện đã đưa chỉ số xếp hạng cải cách hành chính huyện Triệu Phong là một trong những đơn vị đứng đầu toàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: THANH BA – MINH KHA - KIM THOA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây