Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Thị trấn Ái Tử
Email:thitranaitu@quangtri.gov.vn
Điện thoại:0233.3123456
Số fax:0233.3123456
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại:0919636155
HUV - Bí thư Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Ngô Xuân Ái
Điện thoại:0916800965
0233.3828.373
Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Xuân Ái
3 Lê Văn Đông
Điện thoại:0912.272159
Phó Chủ tịch Lê Văn Đông
Xã Triệu Thuận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
HUV - Bí thư Đảng ủy UBND xã Nguyễn Ngọc Tiến
2 Lê Thị Thúy Linh
Điện thoại:01634.501.578
PBT. TT Đảng ủy xã Lê Thị Thúy Linh
3 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
Chủ tịch UBND xã Võ Văn Hưởng
4 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã Đoàn Thanh Chương
5 Hoàng Văn An
Điện thoại:0915.670.676
PCT. UBND xã Hoàng Văn An
Xã Triệu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Cảnh Tường
Điện thoại:0942081997
Bí thư Đảng ủy xã Lê Cảnh Tường
2 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Thường trực Đảng ủy xã Trần Thế Nhân
3 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã Nguyễn Thế Phương
4 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914448557
CT. HĐND Xã Võ Văn Bắc
5 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:0913472225
CT.UBMTTQVN xã Hồ Lương Đạo
Xã Triệu An
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:0868908789
Bí thư Đảng ủy Hoàng Cộng Hòa
2 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phương
3 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Linh
4 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã Lê Ngọc Anh
5 Võ Văn Tráng
Điện thoại:0989 809 667
CT UBMT xã Võ Văn Tráng
Xã Triệu Ái
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phan Bá Quốc
2 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã Lê Tiến Quốc
3 Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại:0917.114.111
HUV - Chủ tịch UBND xã Đặng Sỹ Dũng
4 Trương Hồng Hòa
Điện thoại:0914.360.575
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trương Hồng Hòa
5 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã Cao Hữu Bình
Xã Triệu Thượng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Ngọc Ân
Điện thoại:0913.828.493
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Hồ Ngọc Ân
2 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Dũng
3 Nguyễn Đức Vọng
Điện thoại:0913.054.005
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đức Vọng
4 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa
5 Lê Công Minh
Điện thoại:0945.279.009
CT UBMT xã Lê Công Minh
Xã Triệu Giang
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Giai
Điện thoại:0919.895.829
HUV - Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã Nguyễn Văn Giai
2 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã Bùi Quốc Hùng
3 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã Phan Văn Đông
4 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã Phan Thị Lan Chi
Xã Triệu Lăng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935
HUV - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Xuân Lộc
2 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Oanh
3 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Đặng Quang Hải
4 Nguyễn Duy Huỳnh
Điện thoại:0918950057
Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Duy Huỳnh
5 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Chủ tịch UBMT xã Trần Mai Son
Xã Triệu Đại
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577
HUV - Bí thư Đảng ủy Đoàn Ngọc Lâm
2 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:0845.456559
PBTTT - CT.HĐND Hoàng Văn Hải
3 Nguyễn Ngọc Hữu
Điện thoại:0946204225
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hữu
4 Lê Quang Nguyện
Điện thoại:0974.074.385
PCT. UBND Lê Quang Nguyện
5 Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144
Phó CT.HĐND - CT UBMT xã Đỗ Quốc Trị
Xã Triệu Tài
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hiến
2 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0914.099.768
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng
3 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Quang Thắng
4 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Khiêm
5 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND Phan Trung Thành
Xã Triệu Trạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358
Bí thư - Chủ tịch HĐND Lê Đình Liêm
2 Lê Văn Mẫn
Điện thoại:0943699027
Chủ tịch UBND Lê Văn Mẫn
3 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND Lê Gia Hòa
4 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND Lê Hoài
5 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng Lê Văn Diễn
Xã Triệu Độ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683
Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Hồ Quốc Bảy
2 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942964658
Phó Bí thư đảng ủy xã Trương Thị Kim Cúc
3 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN Phan Văn Hòa
4 Nguyễn Hữu Phận
Điện thoại:0916443234
PCT.UBND xã Nguyễn Hữu Phận
5 Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Điện thoại:0949171007
0233.3867.201
Văn phòng UBND xã Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Xã Triệu Long
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Cổn
2 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy xã, CT UBND xã Lê Quang
3 Lê Văn Sơn
Điện thoại:0166.771.4577
PCT UBND xã Lê Văn Sơn
4 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
PCT HĐND xã Võ Sính
Xã Triệu Trung
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
Bí thư - CT HĐND Nguyễn Đức Diện
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0917227768
PBT TT Đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung
3 Nguyễn Phước Dĩnh
Điện thoại:0979334081
PBT CTUBND Nguyễn Phước Dĩnh
4 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND Phan Văn Tiệm
5 Phan Văn Quang
Điện thoại:0838991662
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Văn Quang
Xã Triệu Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Thủy
2 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đức
3 Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
HUV - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Bá Định
4 Phan Đăng Chương
Điện thoại:0916292557
Phó chủ tịch HĐND xã Phan Đăng Chương
5 Phan Thắng
Điện thoại:0912603202
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Thắng
Xã Triệu Vân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Ngưỡng
Điện thoại:0942.079337
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Ngưỡng
2 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:0914.223.313
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Lâm
3 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Phó Bí thư Đảng ủy Trần Bình Huỳnh
4 Trần Bình Công
Điện thoại:0949.883.045
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trần Bình Công
5 Phan Thị Đặng
Điện thoại:0943.272.027
Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Đặng
Xã Triệu Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0916414003
HUV - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Long
2 Nguyễn Hữu Vãn
Điện thoại:0917550678
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Vãn
3 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Lân
4 Nguyễn Đình Thẩm
Điện thoại:0979.024.358
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đình Thẩm
5 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0915017709
Phó BT Đảng ủy CT UBMT Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Xã Triệu Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575
02333.807.678
Bí thư - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Thanh
2 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.393.200
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vui
3 Võ Quốc Sơn
Điện thoại:0975.103.100
Phó Chủ tịch HĐND xã Võ Quốc Sơn
4 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0915.715.015
Phó Chủ tịch UBND xã Trương Thị Kim Cúc
5 Nguyễn Hữu Tiển
Điện thoại:0912441123
02333.868.208
Văn phòng Nguyễn Hữu Tiển
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay1,680
  • Tháng hiện tại88,980
  • Tổng lượt truy cập5,819,158
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây