Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Thị trấn Ái Tử
Email:thitranaitu@quangtri.gov.vn
Điện thoại:0233.3123456
Số fax:0233.3123456
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại:0919636155
Bí thư Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Ngô Xuân Ái
Điện thoại:0916800965
02333.828373
Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Xuân Ái
3 Lê Văn Đông
Điện thoại:0912.272159
Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Đông
4 Võ Minh Đức
Điện thoại:0914333050
02333.828373
Văn phòng Võ Minh Đức
Xã Triệu Thuận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Sĩ Hoàng
Điện thoại:0907.018.214
BT. ĐU, CT. HĐND xã Hồ Sĩ Hoàng
2 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
CT. UBND xã Nguyễn Ngọc Tiến
3 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
CT. UBMTTQ VN xã Võ Văn Hưởng
4 Lê Thị Thúy Linh
Điện thoại:01634.501.578
PBT. TT Đảng ủy xã Lê Thị Thúy Linh
5 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã Đoàn Thanh Chương
Xã Triệu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
BT Đảng ủy- CT.HĐND xã Nguyễn Thế Phương
2 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:01685913191
PBT Thường trực Đảng ủy Hồ Lương Đạo
3 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã Trần Thế Nhân
4 Nguyễn Văn Dụng
Điện thoại:0973540135
CT.UBMTTQVN xã Nguyễn Văn Dụng
5 Nguyễn Thế Nhân
Điện thoại:0937216252
PCT.HĐND xã Nguyễn Thế Nhân
Xã Triệu An
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:01687 365 123
BT Đảng ủy, CT UBND xã Hoàng Cộng Hòa
2 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Văn Linh
3 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
PCT UBND xã Nguyễn Văn Phương
4 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã Lê Ngọc Anh
5 Võ Văn Tráng
Điện thoại:0989 809 667
CT UBMT xã Võ Văn Tráng
Xã Triệu Ái
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phan Bá Quốc
2 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã Lê Tiến Quốc
3 Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại:0917.114.111
Chủ tịch UBND xã Đặng Sỹ Dũng
4 Lê Hài
Điện thoại:0122.552.2540
Phó chủ tịch UBND xã Lê Hài
5 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã Cao Hữu Bình
Xã Triệu Thượng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Ngọc Ân
Điện thoại:0913.828.493
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Hồ Ngọc Ân
2 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Dũng
3 Nguyễn Đức Vọng
Điện thoại:0913.054.005
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đức Vọng
4 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa
5 Lê Công Minh
Điện thoại:0945.279.009
CT UBMT xã Lê Công Minh
Xã Triệu Đông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Cảnh Tường
Điện thoại:0942.081.997
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Lê Cảnh Tường
2 Lê Văn Phước
Điện thoại:0915.175.456
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Văn Phước
3 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914.448.557
Chủ tịch UBND xã Võ Văn Bắc
4 Lê Cảnh Bồi
Điện thoại:0975.176.070
Chủ tịch UBMTTQVN xã Lê Cảnh Bồi
5 Lê Bá Dũng
Điện thoại:0913.365.775
Phó Chủ tịch UBND xã Lê Bá Dũng
Xã Triệu Giang
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Giai
Điện thoại:0919.895.829
Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã Nguyễn Văn Giai
2 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã Bùi Quốc Hùng
3 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã Phan Văn Đông
4 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã Phan Thị Lan Chi
Xã Triệu Lăng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Xuân Lộc
2 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Trần Mai Son
3 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Oanh
4 Nguyễn Duy Huỳnh
Điện thoại:0918950057
Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Duy Huỳnh
5 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Quang Hải
Xã Triệu Đại
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577
Bí thư Đảng ủy Đoàn Ngọc Lâm
2 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:01663714637
PBTTT - CT.HĐND Hoàng Văn Hải
3 Lê Quang Nguyện
Điện thoại:0974.074.385
PCT. UBND Lê Quang Nguyện
4 Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144
Phó CT.HĐND - CT UBMT xã Đỗ Quốc Trị
5 Lê Thị Thanh Lan
Điện thoại:0914.575.246
Văn phòng HĐND – UBND xã Lê Thị Thanh Lan
Xã Triệu Tài
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hiến
2 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0914.099.768
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng
3 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Quang Thắng
4 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Khiêm
5 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND Phan Trung Thành
Xã Triệu Trạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358
Bí thư - Chủ tịch HĐND Lê Đình Liêm
2 Nguyễn Phiếu
Điện thoại:0916.584.043
Chủ tịch UBND Nguyễn Phiếu
3 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND Lê Gia Hòa
4 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND Lê Hoài
5 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng Lê Văn Diễn
Xã Triệu Độ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683
Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Hồ Quốc Bảy
2 Nguyễn Chơn Hòa
Điện thoại:0915003946
HUV - CT.UBND xã Nguyễn Chơn Hòa
3 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942964658
Phó Bí thư đảng ủy xã Trương Thị Kim Cúc
4 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN Phan Văn Hòa
5 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:0914763317
PCT.HĐND xã Nguyễn Xuân Trường
Xã Triệu Long
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Ái Nguyệt
Điện thoại:0914.567.303
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Thị Ái Nguyệt
2 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Cổn
3 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy xã, CT UBND xã Lê Quang
4 Lê Văn Sơn
Điện thoại:0166.771.4577
PCT UBND xã Lê Văn Sơn
5 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
PCT HĐND xã Võ Sính
Xã Triệu Trung
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
Bí thư - CT HĐND Nguyễn Đức Diện
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0917227768
PBT TT Đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung
3 Nguyễn Phước Dĩnh
Điện thoại:0979334081
PBT CTUBND Nguyễn Phước Dĩnh
4 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND Phan Văn Tiệm
5 Nguyễn Ngọc Hải
Điện thoại:0976557961
CTUBMTTQVN Nguyễn Ngọc Hải
Xã Triệu Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357
HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Thủy
2 Lê Hải Ánh
Điện thoại:0974689276
Phó chủ tịch HĐND xã Lê Hải Ánh
3 Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Bá Định
4 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đức
5 Phan Thắng
Điện thoại:0912603202
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Thắng
Xã Triệu Vân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Ngưỡng
Điện thoại:0942.079337
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Ngưỡng
2 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Chủ tịch UBND Trần Bình Huỳnh
3 Đinh Minh Lợi
Điện thoại:0815.077.009
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đinh Minh Lợi
4 Trần Bình Công
Điện thoại:0949.883.045
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trần Bình Công
5 Phan Thị Đặng
Điện thoại:0943.272.027
Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Đặng
Xã Triệu Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Trung
Điện thoại:0914.036.234
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Trung
2 Nguyễn Hữu Vãn
Điện thoại:0917550678
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Vãn
3 Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0916414003
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đức Long
4 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Lân
5 Trần Hải
Điện thoại:0888929369
Văn phòng Trần Hải
Xã Triệu Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575
02333.807.678
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Thanh
2 Nguyễn Vũ Sỹ
Điện thoại:0917.689.559
Chủ tịch UBND Nguyễn Vũ Sỹ
3 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.339.200
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vui
4 Trương Xuân Luật
Điện thoại:0985.3143571
Phó Chủ tịch HĐND Trương Xuân Luật
5 Võ Thị Duyên
Điện thoại:0919.510.005
02333.868.208
Văn phòng Võ Thị Duyên
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay10,691
  • Tháng hiện tại393,422
  • Tổng lượt truy cập1,721,861
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây