Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Thị trấn Ái Tử
Email:thitranaitu@quangtri.gov.vn
Điện thoại:0233.3123456
Số fax:0233.3123456
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại:0919636155
Bí thư Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Ngô Xuân Ái
Điện thoại:0916800965
02333.828373
Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Xuân Ái
3 Lê Văn Đông
Điện thoại:0912.272159
Phó Chủ tịch UBND Lê Văn Đông
4 Võ Minh Đức
Điện thoại:01677308568
02333.828373
Văn phòng Võ Minh Đức
Xã Triệu Thuận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Sĩ Hoàng
Điện thoại:0907.018.214
BT. ĐU, CT. HĐND xã Hồ Sĩ Hoàng
2 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
CT. UBND xã Nguyễn Ngọc Tiến
3 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
CT. UBMTTQ VN xã Võ Văn Hưởng
4 Lê Thị Thúy Linh
Điện thoại:01634.501.578
PBT. TT Đảng ủy xã Lê Thị Thúy Linh
5 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã Đoàn Thanh Chương
Xã Triệu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
BT Đảng ủy- CT.HĐND xã Nguyễn Thế Phương
2 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:01685913191
PBT Thường trực Đảng ủy Hồ Lương Đạo
3 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã Trần Thế Nhân
4 Nguyễn Văn Dụng
Điện thoại:0973540135
CT.UBMTTQVN xã Nguyễn Văn Dụng
5 Nguyễn Thế Nhân
Điện thoại:0937216252
PCT.HĐND xã Nguyễn Thế Nhân
Xã Triệu An
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:01687 365 123
BT Đảng ủy, CT UBND xã Hoàng Cộng Hòa
2 Đoàn Thị Tơ
Điện thoại:0949 718 557
PBT thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Tơ
3 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Văn Linh
4 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
PCT UBND xã Nguyễn Văn Phương
5 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã Lê Ngọc Anh
Xã Triệu Ái
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phan Bá Quốc
2 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã Lê Tiến Quốc
3 Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại:0917.114.111
Chủ tịch UBND xã Đặng Sỹ Dũng
4 Lê Hài
Điện thoại:0122.552.2540
Phó chủ tịch UBND xã Lê Hài
5 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã Cao Hữu Bình
Xã Triệu Thượng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Chủ tịch UBND xã Lê Ngọc Dũng
2 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa
3 Phan Nguyễn Định Giang
Điện thoại:0945818045
Văn phòng - Thống kê Phan Nguyễn Định Giang
Xã Triệu Đông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914.448.557
Chủ tịch UBND xã Võ Văn Bắc
2 Lê Bá Dũng
Điện thoại:0913.365.775
Phó Chủ tịch UBND xã Lê Bá Dũng
3 Lê Cảnh Chiến
Điện thoại:0913.485.349
Văn phòng Lê Cảnh Chiến
Xã Triệu Giang
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Giai
Điện thoại:0919.895.829
Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã Nguyễn Văn Giai
2 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã Bùi Quốc Hùng
3 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã Phan Văn Đông
4 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã Phan Thị Lan Chi
Xã Triệu Lăng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Xuân Lộc
2 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Oanh
3 Nguyễn Duy Huỳnh
Điện thoại:0918950057
Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Duy Huỳnh
4 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Trần Mai Son
5 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Quang Hải
Xã Triệu Đại
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577
Bí thư Đảng ủy Đoàn Ngọc Lâm
2 Nguyễn Cửu Nghiễm
Điện thoại:01259910789
P.Bí thư Thường trực Nguyễn Cửu Nghiễm
3 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:01663714637
PBT.CTHĐND Hoàng Văn Hải
4 Lê Quang Nguyện
Điện thoại:0974.074.385
P.CTUBND Lê Quang Nguyện
5 Hoàng Xuân Dũng
Điện thoại:0913.545.360
ĐUV - Chủ tịch UBMT xã Hoàng Xuân Dũng
Xã Triệu Tài
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hiến
2 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0914.099.768
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng
3 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Quang Thắng
4 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Khiêm
5 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND Phan Trung Thành
Xã Triệu Trạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358
Bí thư - Chủ tịch HĐND Lê Đình Liêm
2 Nguyễn Phiếu
Điện thoại:0916.584.043
Chủ tịch UBND Nguyễn Phiếu
3 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND Lê Gia Hòa
4 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND Lê Hoài
5 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng Lê Văn Diễn
Xã Triệu Độ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683
Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Hồ Quốc Bảy
2 Nguyễn Chơn Hòa
Điện thoại:0915003946
HUV - CT.UBND xã Nguyễn Chơn Hòa
3 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942964658
Phó Bí thư đảng ủy xã Trương Thị Kim Cúc
4 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN Phan Văn Hòa
5 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:0914763317
PCT.HĐND xã Nguyễn Xuân Trường
Xã Triệu Long
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Ái Nguyệt
Điện thoại:0914.567.303
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Thị Ái Nguyệt
2 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Cổn
3 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy xã, CT UBND xã Lê Quang
4 Lê Văn Sơn
Điện thoại:0166.771.4577
PCT UBND xã Lê Văn Sơn
5 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
PCT HĐND xã Võ Sính
Xã Triệu Trung
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
Bí thư - CT HĐND Nguyễn Đức Diện
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0917227768
PBT TT Đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung
3 Nguyễn Phước Dĩnh
Điện thoại:0979334081
PBT CTUBND Nguyễn Phước Dĩnh
4 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND Phan Văn Tiệm
5 Nguyễn Ngọc Hải
Điện thoại:0976557961
CTUBMTTQVN Nguyễn Ngọc Hải
Xã Triệu Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357
HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Thủy
2 Lê Hải Ánh
Điện thoại:0974689276
Phó chủ tịch HĐND xã Lê Hải Ánh
3 Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phan Bá Định
4 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Đức
5 Phan Thắng
Điện thoại:0912603202
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Thắng
Xã Triệu Vân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Ngưỡng
Điện thoại:0942.079337
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Ngưỡng
2 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Chủ tịch UBND Trần Bình Huỳnh
3 Phan Thị Đặng
Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Đặng
4 Phan Chí Trung
Điện thoại:01238.992185
02333.869.208
Văn phòng Phan Chí Trung
Xã Triệu Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Trung
Điện thoại:0914.036.234
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Trung
2 Phan Vọng
Điện thoại:0977.645977
Chủ tịch UBND Phan Vọng
3 Nguyễn Đình Thẩm
Điện thoại:0979.024.358
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đình Thẩm
4 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Lân
5 Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại:01673.997.687
Văn phòng Nguyễn Mạnh Hùng
Xã Triệu Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575
02333.807.678
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Thanh
2 Nguyễn Vũ Sỹ
Điện thoại:0917.689.559
Chủ tịch UBND Nguyễn Vũ Sỹ
3 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.339.200
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vui
4 Trương Xuân Luật
Điện thoại:0985.3143571
Phó Chủ tịch HĐND Trương Xuân Luật
5 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0915715015
02333.868.208
Văn phòng Trương Thị Kim Cúc
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay2,487
  • Tháng hiện tại57,139
  • Tổng lượt truy cập862,911
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây