Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Thị trấn Ái Tử
Email:thitranaitu@quangtri.gov.vn
Điện thoại:0233.3123456
Số fax:0233.3123456
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trịnh Điển
Điện thoại:0905.544.001
HUV - Bí thư Đảng ủy Nguyễn Trịnh Điển
2 Lê Xuân Lương
Điện thoại:0912607222
0233.3828.373
Chủ tịch UBND thị trấn Lê Xuân Lương
Xã Triệu Thuận
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
HUV - Bí thư Đảng ủy UBND xã Nguyễn Ngọc Tiến
2 Lê Thị Thúy Linh
Điện thoại:01634.501.578
PBT. TT Đảng ủy xã Lê Thị Thúy Linh
3 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
Chủ tịch UBND xã Võ Văn Hưởng
4 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã Đoàn Thanh Chương
5 Hoàng Văn An
Điện thoại:0915.670.676
PCT. UBND xã Hoàng Văn An
Xã Triệu Thành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Cảnh Tường
Điện thoại:0942081997
Bí thư Đảng ủy xã Lê Cảnh Tường
2 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Thường trực Đảng ủy xã Trần Thế Nhân
3 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã Nguyễn Thế Phương
4 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914448557
CT. HĐND Xã Võ Văn Bắc
5 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:0913472225
CT.UBMTTQVN xã Hồ Lương Đạo
Xã Triệu An
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:0868908789
Bí thư Đảng ủy Hoàng Cộng Hòa
2 Hoàng Châu
Điện thoại:0914373234
Phó BT đảng ủy, CT HĐND xã Hoàng Châu
3 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Phương
4 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã Lê Ngọc Anh
5 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Linh
Xã Triệu Ái
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Phan Bá Quốc
2 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã Lê Tiến Quốc
3 Lê Hài
Điện thoại:0826333246
HUV - Chủ tịch UBND xã Lê Hài
4 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:0906416333
Chủ tịch UBMTTQVN xã Nguyễn Văn Hiếu
5 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã Cao Hữu Bình
Xã Triệu Thượng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Ngọc Dũng
2 Nguyễn Đức Vọng
Điện thoại:0913.054.005
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đức Vọng
3 Nguyễn Quang Thịnh
Điện thoại:0912254123
Email: Nguyenquangthinh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Thịnh
4 Lê Công Minh
Điện thoại:0945.279.009
CT UBMT xã Lê Công Minh
5 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã Phan Văn Khoa
Xã Triệu Giang
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Giai
Điện thoại:0919.895.829
HUV - Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã Nguyễn Văn Giai
2 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã Bùi Quốc Hùng
3 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã Phan Văn Đông
4 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã Phan Thị Lan Chi
Xã Triệu Lăng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935
HUV - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Lê Xuân Lộc
2 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đoàn Thị Oanh
3 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Đặng Quang Hải
4 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Chủ tịch UBMT xã Trần Mai Son
5 Lê Công Dũng
Điện thoại:0948566236
PCT HĐND xã Lê Công Dũng
Xã Triệu Đại
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Nhuận
Điện thoại:0918.456515
HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Nhuận
2 Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144
Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Quốc Trị
3 Nguyễn Ngọc Hữu
Điện thoại:0946204225
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hữu
4 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:0845.456559
ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hoàng Văn Hải
5 Nguyễn Ngọc Tâm
Điện thoại:0942.323.222
ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Ngọc Tâm
Xã Triệu Tài
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hiến
2 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0906461686
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hùng
3 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Hoàng Quang Thắng
4 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Khiêm
5 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND Phan Trung Thành
Xã Triệu Trạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358
Bí thư - Chủ tịch HĐND Lê Đình Liêm
2 Lê Văn Mẫn
Điện thoại:0943699027
Chủ tịch UBND Lê Văn Mẫn
3 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND Lê Gia Hòa
4 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND Lê Hoài
5 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng Lê Văn Diễn
Xã Triệu Độ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683
Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã Hồ Quốc Bảy
2 Hồ Đức Đạo
Điện thoại:094 4768919
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Hồ Đức Đạo
3 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942972959
Chủ tịch UBND xã Trương Thị Kim Cúc
4 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN Phan Văn Hòa
5 Nguyễn Hữu Phận
Điện thoại:0916443234
PCT.UBND xã Nguyễn Hữu Phận
Xã Triệu Long
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837
BT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Cổn
2 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã Lê Quang
3 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
CT UBND xã Võ Sính
4 Nguyễn Mạnh Hùng
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Mạnh Hùng
5 Nguyễn Thị Thanh Hà
ĐUV, CT UBMTTQVN xã Nguyễn Thị  Thanh Hà
Xã Triệu Trung
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Phước Dĩnh
Điện thoại:0979334081
Bí thư - CT HĐND Nguyễn Phước Dĩnh
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0912456757
PBT TT Đảng ủy Nguyễn Thị Hồng Nhung
3 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
PBT CTUBND Nguyễn Đức Diện
4 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND Phan Văn Tiệm
5 Phan Văn Quang
Điện thoại:0838991662
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Văn Quang
Xã Triệu Hòa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Thủy
2 Trần Sóng Thành
Điện thoại:0915.362363
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Sóng Thành
3 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Đức
4 Phan Thắng
Điện thoại:0912603202
Chủ tịch UBMTTQVN xã Phan Thắng
5 Phan Đăng Chương
Điện thoại:0916292557
Phó chủ tịch HĐND xã Phan Đăng Chương
Xã Triệu Vân
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Ngưỡng
Điện thoại:0942.079337
Bí thư - Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Ngưỡng
2 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:0914.223.313
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Lâm
3 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Phó Bí thư Đảng ủy Trần Bình Huỳnh
4 Trần Bình Công
Điện thoại:0949.883.045
Chủ tịch UBMTTQVN xã Trần Bình Công
5 Phan Thị Đặng
Điện thoại:0943.272.027
Phó Chủ tịch HĐND Phan Thị Đặng
Xã Triệu Sơn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0916414003
HUV - Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Long
2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0915017709
Phó BT Đảng ủy, CT HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Nhàn
3 Nguyễn Hữu Vãn
Điện thoại:0917550678
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Vãn
4 Trần Hải
Điện thoại:0913505700
PCT HĐND xã Trần Hải
5 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Lân
Xã Triệu Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575
02333.807.678
Bí thư - Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Thanh
2 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.393.200
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Vui
3 Võ Quốc Sơn
Điện thoại:0975.103.100
Phó Chủ tịch HĐND xã Võ Quốc Sơn
4 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0915.715.015
Phó Chủ tịch UBND xã Trương Thị Kim Cúc
5 Nguyễn Hữu Tiển
Điện thoại:0912441123
02333.868.208
Văn phòng Nguyễn Hữu Tiển
THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay12,399
  • Tháng hiện tại199,032
  • Tổng lượt truy cập9,661,313
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây