CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRIỆU PHONG

http://trieuphong.quangtri.gov.vn


Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn Ái Tử nhiệm kỳ 2020 - 2025: Quyết tâm xây dựng Thị trấn Ái Tử trở thành đô thị loại IV vào năm 2025

Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo – HUV - Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Ái Tử
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị Trấn Ái Tử nhiệm kỳ 2020 - 2025:                Quyết tâm xây dựng Thị trấn Ái Tử trở thành đô thị loại IV vào năm 2025
Với sự phấn đấu, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền  và nhân dân thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ đó, thị trấn Ái Tử đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 
Nổi bật là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 436,87 tỷ đồng, tăng 229,65 tỷ đồng so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm 16,06%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm nông nghiệp. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng (CN - TTCN & XD) chiếm 39%, tạo động lực cho phát triển đô thị. Tương mại - dịch vụ (TM - DV) chiếm 58,52%, đóng góp vào sự tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 2,48%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu/người/năm. (NQĐH: 61,6 triệu đồng/người/năm), tăng 30,07 triệu đồng so với năm 2015. Văn hóa - xã hội có sự tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người nhân dân được nâng lên; tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Nét nổi bật trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ qua, đó là Đảng bộ thị trấn Ái Tử đã bám sát các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của cấp trên để ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Phát triển các lĩnh vực CN – TTCN & XD, TM – DV, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác quy hoạch và xây dựng v.v. Theo đó, thị trấn Ái Tử đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào các cụm công nghiệp. Cụm CN Ái Tử với quy mô 11ha; có 13 doanh nghiệp đầu tư đi vào sản xuất ổn định tạo việc làm cho 600 lao động có thu nhập 4 - 5 triệu/người/tháng, đóng góp ngân sách hàng năm khoảng 5 tỷ đồng. Cụm CN Đông Ái Tử được quy hoạch 34,6 ha đang triển khai xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2 với tổng nguồn vốn 80 tỷ đồng, có 16 dự án  được cấp phép chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn 726,7 tỷ đồng, 9 doanh nghiệp đang triển khai dự án, trong đó có 3 dự án may mặc có quy mô, mở ra triển vọng phát triển mạnh công nghiệp trong thời gian tới, góp phần giải quyết lao động trên địa bàn. Đây được xem là tiềm năng, nguồn lực cho kinh tế thị trấn phát triển. 
DSC 0017

Công tác xúc tiến đầu tư đã được tăng cường, nhiều loại hình dịch vụ kinh doanh phát triển và hoạt động ổn định, đóng góp vào sự tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Giá trị ngành TM-DV đạt 255,7 tỷ đồng, tăng bình quân 18,13%. Sự tăng trưởng trong lĩnh vực TMDV đã đóng góp không nhỏ trong việc giải quyết việc làm cho người lao động. Trên địa bàn hiện có 631 cơ sở TM-DV giải quyết việc làm cho 1135 lao động, tăng 170 cơ sở và 549 lao động. 
Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị được chú trọng, Đảng ủy đã ban hành và tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH đảng bộ huyện Khóa XIX về "Xây dựng và phát triển thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025". Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng. Trong 5 năm trên địa bàn đã nhựa hóa được 8,18 km, nâng tỷ lệ nhựa hóa đạt 81% số đường đã xây dựng và đạt 60% so với số đường quy hoạch phục vụ dân sinh, hạn chế ô nhiễm môi trường. Các thiết chế văn hóa, thông tin được tăng cường, 5/5 Tiểu khu đã đầu tư xây dựng  nhà văn hóa để nhân dân có nơi sinh hoạt ổn định, khang trang. Hạ tầng đô thị được quan tâm chỉnh trang, xây dựng; nhà cửa được nhân dân đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới, góp phần làm thay đổi diện mạo của thị trấn ngày càng văn minh. Tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn do Nhà nước quản lý 176,9 tỷ đồng. 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục được thị trấn Ái Tử quan tâm, chú trọng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu và thu được nhiều kết quả khá tích cực. Đến nay, 5/5 tiểu khu, 3/3 đơn vị trường học giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa; 3/5 tiểu khu được tặng danh hiệu khu dân cư tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, 4 tiểu khu được UBND huyện công nhận đơn vị văn hóa lần thứ 2; hàng năm bình quân trên 97% hộ gia đình đạt tiêu chí GĐVH. 
Chất lượng công tác giáo dục được duy trì ổn định. Đặc biệt, chất lượng mũi nhọn tiếp tục được phát huy và luôn dẫn đầu các trường trong toàn huyện. Trong 5 năm qua, cấp uỷ đảng, chính quyền luôn quan tâm, chú trọng công tác đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Tổng nguồn vốn đầu tư trong 5 năm cho sự nghiệp giáo dục 13,6 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước 12 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 1,6 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn thị trấn, có Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường mầm no đạt chuẩn quốc gia mức độ II.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; Quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng và đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ thị trấn đến các chi ủy, chi bộ được tăng cường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân hoàn thành thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong những năm đến, Đảng bộ thị trấn Ái Tử đặt ra mục tiêu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp-xây dựng, thương mại, dịch vụ, ngành nghề gắn với bảo vệ môi trường; giữ vững QPAN, đảm bảo ASXH, nâng cao đời sống vật chất và ý thức văn minh đô thị của người dân. Phấn đấu đến năm 2025 thị trấn cơ bản đạt đô thị loại IV.
d5181d012d88d7d68e99

Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 945,43 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 16,7%.  Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp -TTCN đạt 346,09 tỷ đồng, tăng bình quân 17%). Cơ cấu các ngành sản xuất đến năm 2025, công nghiệp - TTCN - Xây dựng chiếm tỷ trọng 39-40%; Thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 59-60%; Nông lâm ngư nghiệp chiếm tỷ trọng dưới 1,5%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 95-100 triệu đồng; Phấn đấu đến 2025, trên địa bàn cơ bản không còn hộ nghèo. 
Để thực hiện đạt và vượt mục tiêu và các chỉ tiêu cơ bản đặt ra, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thị trấn Ái Tử tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi huy động mọi nguồn lực phát triển CN-TTCN-TMDV để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CN-TTCN-KDTMDV, phát triển ngành nghề có tiềm năng, lợi thế nâng cao chất lượng của các sản phẩm hàng hóa. Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Phát triển Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp phát triển, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị. Đảm bảo tốt công tác thu ngân sách; thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Phấn đấu nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng 5 năm đạt khoảng 200 tỷ đồng; Tăng thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đạt từ 10% trở lên. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, có tính chuyên nghiệp. Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Phấn đấu hàng năm 95% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có 95% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phát triển đảng từ 25-30 đảng viên.  Đảng bộ thị Trấn Ái Tử chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, đề án cụ thể, phấn đấu xây dựng thị trấn Ái Tử phát triển vững mạnh toàn diện./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây