CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRIỆU PHONG

http://trieuphong.quangtri.gov.vn


Đảng bộ huyện Triệu Phong với việc xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên

Sau khi có Kế hoạch số 83-KH/HU, ngày 13/02/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Triệu Phong đã triển khai thực hiện nghiêm túc và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện có kết quả trong năm 2019.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nguồn Internet)
Kết quả về xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của cá nhân có 228/229 đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và 3.635/3.646 đảng viên đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. 
Các bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân đảng viên đã đảm bảo 5 nội dung: 1, cam kết về tư tưởng chính trị; 2, phẩm chất đạo đức, lối sống; 3, ý thức tổ chức kỷ luật; 4, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 5, về biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và quan kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và thêm 01 nội dung thứ 6 (đối với đảng viên giữ chức lãnh đạo, quản lý): Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng. Trong đó, nội dung cam kết thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ngoài việc cam kết nhiệm vụ chung gắn với vị trí công tác của mình mỗi đảng viên phải chọn ít nhất một nhiệm vụ cụ thể để cam kết thực hiện đồng thời xây dựng các giải pháp và đăng kí thời gian hoàn thành. Hầu hết các bản cam kết đã được báo cáo và lưu giữ tại chi bộ. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.
Thông qua việc xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện cho thấy nhận thức của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng của các cơ quan ban ngành chuyển biến rõ rệt, đã xác định được đây là một nhiệm vụ quan trọng, cần phải làm thường xuyên, liên tục và nghiêm túc. Qua việc triển khai thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật gắn với trách nhiệm được giao có nhiều chuyển biến tích cực; mặt khác, bản cam kết được thông qua tại chi bộ đảng đã phát huy được tính nêu gương, tinh thần tự soi, tự sửa trong cán bộ, đảng viên. Khắc phục đáng kể  tình trạng xây dựng cam kết qua loa, đại khái, hình thức như trước đây. 
Tại 2 đợt diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” và chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các đảng viên đã thực hiện khá nghiêm túc, có kết quả, nêu cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công việc, làm thước đo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nhận diện, phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa“ trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ ra. 
Hàng tháng, tại các phiên sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã rà soát, đánh giá việc thực hiện cam kết để nhắc nhở  đảng viên. Nhờ vậy, đến nay về cơ bản các địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên đã hoàn thành trên 90% nội dung đã cam kết. Trong tháng 12/2019, các chi bộ chú trọng đưa kết quả thực hiện cam kết gắn với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm.
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phải xem đây thật sự là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục của cơ quan, đơn vị; trước hết được cụ thể hóa bằng việc xây dựng các kế hoạch hành động của tập thể và cam kết tư dưỡng, rèn luyện của cá nhân. 
Việc xây dựng, thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân được thực hiện mang tính thường niên; đảm bảo chất lượng và hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng chung chung, hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức thông qua bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân; nêu gương trước quần chúng Nhân, để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một mặt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của tập thể và cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân, gắn với đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tác giả bài viết: Dân Chính

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây