CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRIỆU PHONG

http://trieuphong.quangtri.gov.vn


ĐÁP ÁN CUỘC THI TUẦN THỨ 4 (Từ ngày 21- 25/3/2022)

---------------
ĐÁP ÁN CUỘC THI TUẦN THỨ 4 (Từ ngày 21- 25/3/2022)
Câu hỏi 1: Đồng chí Lê Duẩn đã viết tác phẩm “Giai cấp vô sản với vấn đề nông dân trong cách mạng Việt Nam” vào thời gian nào? *
Đáp án: Năm 1965
Câu hỏi 2: Trong tư tưởng của đồng chí Lê Duẩn, cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình bao gồm 3 cuộc cách mạng đó là? *
Đáp án: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa.
Câu hỏi 3: Tháng 10 năm 1957, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng, tại Hội nghị đồng chí Lê Duẩn đã trực tiếp truyền đạt tinh thần “Đề cương cách mạng miền Nam”, Hội nghị đó tổ chức ở đâu? *
Đáp án: Số nhà 55, phố Hàng Chuối, Hà Nội
Câu hỏi 4: Ở Triệu Phong có loại nghệ thuật dân gian nào được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” (nằm trong di sản chung của 9 tỉnh Trung Bộ, từ Quảng Bình đến Ninh Thuận) ? *
Đáp án: Nghệ thuật Bài chòi
Câu hỏi 5: Ở Triệu Phong có làng nghề làm chả Lụa nổi tiếng nào? *
Đáp án: Làng Hậu Kiên, Triệu Thành
Câu hỏi 6: Một người con của quê hương Triệu Phong, Quảng Trị vào năm 1813, bằng cách tự tìm tòi sách vở để nghiên cứu và trở thành nhà thiên văn học xuất sắc nhất nước lúc bấy giờ, đã làm ra lịch âm dương Hiệp kỷ mà hiện nay chúng ta vẫn dùng, ông là ai? *
Đáp án: Nguyễn Hữu Thận
Câu hỏi 7: Bản “Đề cương cách miền Nam” của đồng chí Lê Duẩn được các cán bộ Văn phòng Xứ ủy Nam Bộ bí mật chép tay bằng hình thức nào? *
Đáp án: Hình thức “bạch chỉ”: viết bằng mực hóa học, không thấy chữ, muốn chữ hiện lên phải có một loại hóa chất bôi vào.
Câu hỏi 8: Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhận định: “Sự sáng suốt của đồng chí Lê Duẩn thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt lịch sử và những tình huống phức tạp”, nhận định này lần đầu tiên công bố ở đâu? *
Đáp án: Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đọc tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Duẩn, ngày 15 tháng 7 năm 1986.
Câu hỏi 9: Trong chiến dịch tấn công và nổi dậy giải phóng huyện Triệu Phong năm 1972, quân và dân Triệu Phong đã trực tiếp tham gia chiến dịch trong đợt nào? *
Đáp án: Đợt 2, ngày 27 tháng 4 năm 1972
Câu hỏi 10: Trong thời gian bị giam cầm trong nhà tù Hỏa Lò lần thứ nhất, đồng chí Lê Duẩn đã làm chủ bút một tờ báo rất nổi tiếng, đó là báo gì? *
Đáp án: Báo “Đuốc đưa đường”
Câu hỏi 11: Nhân kỉ niệm 80 năm Ngày sinh đồng chí Lê Duẩn, UBND Thành Phố Hà Nội đã quyết định chọn tên “Lê Duẩn” để đặt cho một ngôi Trường, đó là Trường nào? *
Đáp án: Trường cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh Hà Nội mang tên Lê Duẩn
Câu hỏi 12: Đồng chí Lê Duẩn đã tâm sự trong một lần về thăm quê “Tôi về đây thấy con kênh Thạch Hãn có nước tôi mừng lắm!” “.. cấy lúa được 2 vụ, dân ta cần cù nhất định làm nên giàu có…”, lần về thăm quê đó vào ngày, tháng, năm nào? *
Đáp án: Ngày 23 tháng 3 năm 1983
Câu hỏi 13: Sau khi được cử làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ năm 1938, đồng chí Lê Duẩn đã bí mật hoạt động ở đâu? *
Đáp án: Là Chủ hiệu sách Thuận Hóa tại căn nhà 95C, đường Gia Long, Huế.
Câu hỏi 14: Quá trình khai phá xứ Đàng Trong, tại đất Triệu Phong trong thời gian 68 năm (1558 - 1626) chúa Nguyễn Hoàng đã có 3 lần đặt Thủ phủ (còn gọi Dinh trấn, lỵ sở), tên của 3 Dinh trấn đó là ? *
Đáp án: Ái Tử, Trà Bát, Dinh Cát
Câu hỏi 15: Một làng quê ở Triệu Phong có tiếng về phong thổ, tên làng đã đi vào văn học dân gian mang đầy tính nhân văn: “Mẹ thương con ra ngồi cầu…/ Vợ trông chồng ra đứng núi Vọng Phu”. Hãy chọn đúng nội dung trong phần (…) trong câu ca dao này? *
Đáp án: Ái Tử
Câu hỏi 16: “Đồng chí Lê Duẩn là người đặt nền móng đầu tiên của Chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc Việt Nam anh hùng”, nhận định này được viết ở đâu? *
Đáp án: Tại cuốn “Lê Duẩn và cách mạng Việt Nam”
Câu hỏi 17: Hiện nay ở Triệu Phong có các Cụm công nghiệp nào do Huyện quản lý ? *
Đáp án: Cụm công nghiệp Ái Tử và Cụm công nghiệp Đông Ái Tử
Câu hỏi 18: Đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, ngày 7/9/1963 tại Đại hội phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ 1, đồng chí Lê Duẩn đã căn dặn đoàn viên thanh niên “phải là người..., đi đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội”; hãy “lấy sự hy sinh phấn đấu cho cách mạng làm hạnh phúc cao nhất của đời mình”. Hãy điền đúng nội dung vào (...)? *
Đáp án: Đứng mũi chịu sào
Câu hỏi 19: Bản “Đề cương cách mạng miền Nam” được đồng chí Lê Duẩn bí mật soạn thảo ở đâu? *
Đáp án: Số nhà 29, đường Huỳnh Khương Ninh, Quận 1, Sài Gòn- Chợ Lớn
Câu hỏi 20: Thực hiện Nghị quyết số 136-NQ/TU ngày 22/8/1975 của Tỉnh ủy Quảng Trị; đến cuối năm 1975, huyện Triệu Phong đã vận động nhân dân lên sinh sống tại huyện Hướng Hóa và lập nên 7 xã mới, đó là? *
Đáp án: Xã Tân Hợp, xã Tân Độ, xã Tân Liên, xã Tân Lập, xã Tân Long, xã Tân Thành, xã Tân Phước.
Câu hỏi 21: Lần cuối cùng đồng chí Lê Duẩn về thăm quê nhà lúc nào? *
Đáp án: Tháng 3 năm 1985
Câu hỏi 22: Đâu là tên gọi khác của huyện Triệu Phong (ngày nay) qua các thời kỳ? *
Đáp án: Cả A, B, C đều đúng
Câu hỏi 23: Đứng trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mácxit, Lêninit; tư tưởng nào đã bao trùm, xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Duẩn? *
Đáp án: “Chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo”.
Câu hỏi 24: Tên của làng nghề truyền thống làm nón lá nổi tiếng ở Triệu Phong hiện đang được bảo tồn? *
Đáp án: Làng Bố Liêu, Triệu Hòa
Câu hỏi 25: Để tưởng nhớ công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn đồng chí Lê Duẩn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã viết: “ … Lịch sử nước ta mãi mãi khẳng định công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí. Tấm gương của đồng chí mãi mãi tỏa sáng…”, Đoạn văn này lần đầu tiên được công bố ở đâu? *
Đáp án: Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Trường Chinh đọc tại Lễ truy điệu đồng chí Lê Duẩn, ngày 15/7/1986.
Câu hỏi 26: Tổng Bí Thư Lê Duẩn kết luận tại Hội nghị Trung ương 6 (năm 1979) đã đề ra chủ trương nào của Đảng ta đánh dấu về đổi mới tư duy kinh tế? *
Đáp án: Chủ trương đổi mới chính sách lương thực và nhiều chủ trương khuyến khích sản xuất, mở rộng lưu thông tạo điều kiện cho sản xuất “bung ra” chấp nhận thị trường, đặc biệt là thị trường tự do về lương thực.
Câu hỏi 27: Hãy chọn đúng nội dung trong phần ( ...) trong tác phẩm “Nhớ về Anh” của nhà thơ Tố Hữu khi viết về tình cảm của tác giả đối với đồng chí Lê Duẩn: “Mỗi bước đường đi, tôi vẫn lắng nghe/ Lời Anh dặn: ... chúng ta/ Mỗi ngày nên một lần vào Đảng!”? *
Đáp án: Đồng chí
Câu hỏi 28: Huyện Triệu Phong (Phủ Triệu Phong) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất vào thời gian nào? *
Đáp án: Tháng 3 năm 1938
Câu hỏi 29: Lễ Truy điệu đồng chí Lê Duẩn tổ chức vào ngày, tháng, năm nào? *
Đáp án: Ngày 15 tháng 7 năm 1986
Câu hỏi 30: Đâu là một trong những nhiệm vụ đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyệnTriệu Phong lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định? *
Đáp án: Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dựng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, từng bước phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số.

Tác giả bài viết: BTC cuộc thi

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây