Đảng bộ xã Triệu Tài - những thành quả sau 1 nhiệm kỳ đại hội

Thứ ba - 09/06/2020 09:02 331 0
5 năm qua 2015 - 2020, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đưa xã Triệu Tài từng bước phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình lúa canh tác tự nhiên của HTX An Hưng Triệu Tài
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình lúa canh tác tự nhiên của HTX An Hưng Triệu Tài
Kết quả đạt được nổi bật của xã Triệu Tài huyện Triệu Phong đó là kinh tế phát triển khá, các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phát huy hiệu quả, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển đổi thích hợp; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất được chú trọng; năng suất, sản lượng và giá trị các sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng. Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt 973,3 ha, trong đó diện tích lúa đạt 728,9 ha, năng suất lúa bình quân đạt 57,5 tạ/ha/vụ, tăng 3,05 tạ/ha so với năm 2015. Sản lượng lương thực có hạt đạt 4.324,7 tấn. Mô hình lúa theo hướng canh tác tự nhiên được đưa vào sản xuất từ năm 2016 đến nay đã canh tác được 13,5 ha với 77 hộ tham gia đem lại hiệu quả cao, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha/vụ. Xây dựng cánh đồng lớn ở 3 HTX An Hưng, Tài Lương, Phú Liêu với diện tích 90 ha; tỷ lệ giống lúa chất lượng cao chiếm trên 90% diện tích. Diện tích, sản lượng rau màu tăng qua hàng năm, đặc biệt các mô hình sản xuất rau sạch tăng về quy mô và số lượng. Chăn nuôi có sự chuyển biến tích cực xã đã tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi gà sạch, mô hình chăn nuôi lợn sạch. Hiện nay, tổng đàn gia súc đạt trên 7.000 con, tổng đàn gia cầm đạt 85.000 con. Nuôi trồng thuỷ sản phát triển ổn định trên diện tích ao cá ở vườn nhà và tại các mô hình cá lúa với diện tích nuôi trồng 13,3 ha. Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất nông - lâm – thủy sản năm 2020 đạt 87,22 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 5,3%
Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển, tỷ trọng giá trị Công nghiệp, TTCN trong nền kinh tế ngày càng tăng, vừa phát huy các ngành nghề truyền thống, vừa mở rộng nghề mới như cơ khí sửa chữa nhỏ, mộc, nề… góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho 1.586 lao động thường xuyên, tạo nguồn thu nhập ổn định. Mạng lưới thương mại - dịch vụ khá phát triển, hiện nay trên địa bàn xã có 200 cơ sở thương mại – dịch vụ các loại. Chợ trung tâm xã với quy mô hoạt động kinh doanh hơn 40 hộ cùng với các hộ kinh doanh trong các khu dân cư hoạt động hiệu quả. Nhờ vậy, đến nay giá trị CN – TTCN, TM – DV đạt trên 160 tỷ đồng.
Trong 5 năm qua, vấn đề huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xã Triệu Tài thực hiện đồng bộ các hạng mục đầu tư. Tổng vốn đầu tư của toàn xã từ năm 2015 đến nay đạt 103,7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đầu tư xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở đạt 41,1 tỷ đồng; nguồn vốn nhà nước, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt 62,6 tỷ đồng. Các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn được quản lý và sử dụng đảm bảo, các công trình sau khi hoàn thành được đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy sản xuất, giải quyết vấn đề môi trường, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Hạ tầng giao thông được ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng về quy mô và chất lượng, giao thông nông thôn được cải thiện đáng kể. Thực hiện bê tông hóa trên 7,35 km đường nông thôn, cứng hóa 25,63 km đường nội đồng đạt 100%, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đảm bảo nhu cầu sản xuất của người dân. Trạm y tế, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn được đầu tư nâng cấp, xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng.
Một trong những kết quả nổi bật của xã Triệu Tài đó là thực hiện hiệu quả chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các HTX đã chú trọng cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng, chuyển đổi vùng sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Công tác giải phóng mặt bằng xây dựng giao thông nông thôn được được tập trung chỉ đạo đảm bảo để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được đẩy mạnh, năm 2020 đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương việc tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Đến nay, 8/8 đơn vị giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa cấp huyện, trong đó có 02 đơn vị đạt cấp tỉnh. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng được các tổ chức đoàn thể tổ chức sôi nổi trong các dịp lễ, hội, tết cổ truyền. Các thiết chế văn hóa: cổng chào, pa nô, áp phích, trung tâm học tập cộng đồng. Nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn,sân văn hóa được đầu tư xây dựng tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Hệ thống đài phát thanh của xã được đầu tư mới góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.
Công tác giáo dục, đào tạo được chú trọng, quy mô trường, lớp được quy hoạch lại và đầu tư xây dựng mới, đáp ứng yêu cầu việc dạy và học, trường tiểu học và THCS được sáp nhập tinh gọn có hiệu quả. Chất lượng giáo dục về học lực và hạnh kiểm cơ bản được giữ vững, tỉ lệ học sinh giỏi, khá đều ở mức bình quân của toàn huyện, số lượng học sinh đến trường hàng năm bảo đảm . Trường Mầm non, trường TH - THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm thực hiện; cơ sở Trạm y tế xã tiếp tục được nâng cấp, chất lượng phục vụ nhân dân đảm bảo. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai thực hiện tích cực.Quốc phòng được tăng cường, củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đạt được những kết quả quan trọng, tăng cường sự thống nhất về nhận thức chính trị tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, củng cố lòng tin, tăng cường phát huy vai trò sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, khắc phục những mặt yếu kém, ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện sai trái trong cán bộ, đảng viên, hội viên.
CONG CHAO PHU LIEU
Triệu Tài đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ xã Triệu Tài tiếp tục tập trung huy động các nguồn lực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; phấn đấu phát triển các tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12 -13%, trong đó Nông - lâm – thủy sản tăng 5 - 6%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 15 - 16%; Thương mại - Dịch vụ tăng 15 - 16%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt: 81 - 83 triệu đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1-1,5% trở lên. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Triệu Tài quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo diện mạo mới cho địa phương trên hành trình phát triển văn minh, giàu đẹp.

Tác giả bài viết: Lê Cảnh Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây