Triệu Phong quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX

Thứ tư - 23/05/2018 10:19 526 0
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng của huyện Triệu Phong đã có những chuyển biến tích cực. Nhân dịp này, phóng viên Báo Quảng Trị phỏng vấn đồng chí LÊ CẢNH BIÊN, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong về những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức đặt ra để xác định những giải pháp quyết liệt hơn đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt và khó đạt trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Triệu Phong quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX
- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật của huyện Triệu Phong qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX?
 
- Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong huyện đã tập trung đổi mới nội dụng và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt, lựa chọn trúng khâu đột phá để tập trung lãnh đạo thực hiện, tạo sức bật mới, khơi dậy khí thế mới thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Trong phát triển kinh tế, đối với một huyện thuần nông, việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng. Huyện đã ban hành các chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện tập trung liên doanh, liên kết sản xuất sản phẩm hữu cơ, dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng lớn. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được gần 1.000 ha cánh đồng lớn “3 cùng” là giống, thời vụ, cơ giới hóa, ứng dụng KHKT vào sản xuất, với diện tích từ 25-30 ha/vùng. Đã tranh thủ các nguồn lực, tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, có liên kết, tiêu thụ sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả cao như lúa canh tác tự nhiên; sản xuất rau màu, nuôi lợn, gà sạch; phát triển thêm một số mô hình trồng dứa nguyên liệu, chăn nuôi tập trung quy mô lớn… Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Đến nay đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân là 15,2 tiêu chí/xã.
 
Xác định công tác xây dựng Đảng là nền tảng đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng bộ, huyện đã tập trung vào khâu đột phá nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu theo Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị; thực hiện cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong công tác cán bộ, đã làm tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; đã luân chuyển 5 đồng chí, chuyển đổi vị trí công tác các đồng chí trưởng phòng lâu năm từ 7 năm trở lên. Hằng tháng, tổ chức chào cờ chung toàn huyện với gần 600 cán bộ, công chức, viên chức; tại buổi sinh hoạt dưới cờ đã biểu dương những cơ quan, đơn vị làm tốt và nhắc nhở những đơn vị chưa tốt, từ đó tạo chuyển biến tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
- Năm 2018 là thời điểm giữa nhiệm kỳ để Đảng bộ huyện rà soát, đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra. Đồng chí cho biết đến thời điểm này còn những mục tiêu, chỉ tiêu nào chưa đạt, khó đạt và giải pháp để thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại?
 
- Có thể khẳng định, đến thời điểm này các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Chỉ có chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9,3% là khó đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (12- 13%/năm), vì năm 2016 trên địa bàn huyện gặp sự cố môi trường biển nên chỉ tiêu thủy sản giảm và năm 2017 bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 làm 600 ha lúa mất trắng. Để đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 12- 13%/năm trong cả nhiệm kỳ, huyện Triệu Phong đã ban hành nghị quyết của HĐND về chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, bù đắp khó khăn về phát triển kinh tế nông nghiệp. Theo đó, huyện có chính sách doanh nghiệp khởi nghiệp được hỗ trợ ngân sách, mặt bằng, đào tạo nghề và hỗ trợ các thủ tục thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ tham gia các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm… Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đang hoạt động; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp để lấp đầy Cụm công nghiệp Ái Tử và đón đầu các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đa ngành. Tin tưởng với những chính sách đặc thù đó của địa phương sẽ thu hút đầu tư phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, tạo sức bật đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đề ra.
rau22052018
Mô hình trồng ném ở vùng cát mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: TH

 
- Chủ đề hành động năm 2018 của huyện Triệu Phong là năm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây cũng là năm triển khai thực hiện 4 nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, trong đó có 2 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, đó là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập… Vậy huyện Triệu Phong đã đề ra những giải pháp quan trọng gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thưa đồng chí?
 
- Việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của huyện trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Có thể nói, đây là những nghị quyết có tác động rất lớn đến bộ máy, tổ chức của cấp tỉnh, huyện, xã, thôn và mỗi cơ quan, ban, ngành; đang là vấn đề “nóng” được toàn xã hội và nhân dân quan tâm. Để xây dựng bộ máy tinh gon, hoạt động hiệu quả là một vấn đề lớn, nhạy cảm vì tác động trực tiếp đến con người nên cần có lộ trình, bước đi cụ thể. Hiện nay, toàn huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để tạo đồng thuận thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế. Chuẩn bị các bước sáp nhập các thôn, xã không đủ tiêu chí; tiến hành sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Dân số-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế, Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án, Đài Truyền thanh với Phòng VH-TT; thực hiện nhất thể hóa các chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm UBKT kiêm Chánh thanh tra, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện. Đối với các đơn vị trường học không đủ tiêu chí thì tiếp tục sáp nhập để hoạt động hiệu quả hơn. Sau sắp xếp bộ máy và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp, thì tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo hoạt động hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả.
 
- Xin cảm ơn đồng chí!
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Hải/Báo Quảng Trị (thực hiện) Thanh Hải/Báo Quảng Trị (thực hiện)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây