Triệu Phong tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Thứ sáu - 06/09/2019 15:37 663 0
Sau 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay trên địa bàn huyện Triệu Phong có 6 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 33,33%); số tiêu chí bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã (tăng 10,3 tiêu chí so với năm 2010 và xã thấp nhất đạt 12 tiêu chí). Tuy nhiên, việc xây dựng NTM ở huyện Triệu Phong vẫn còn gặp một số khó khăn, trở ngại.
Triệu Phong tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới.
Đến nay, huyện Triệu Phong có 18/18 xã đạt chuẩn các tiêu chí như tiêu chí điện nông thôn, nhà ở, y tế, văn hóa, giáo dục, thu nhập, lao động, việc làm, an ninh - trật tự, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; thực hiện tốt việc công bố, công khai đúng thời hạn đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã được phê duyệt; 11/18 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông; 15/18 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi; 10/18 xã đạt chuẩn tiêu chí trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 13/18 xã đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7); 15/18 xã đạt chuẩn về thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8); 17/18 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13); 14/18 xã đạt tiêu chí về giảm nghèo và an sinh xã hội (tiêu chí số 11); 14/18 xã đạt tiêu chí môi trường. Trong 9 năm qua, huyện Triệu Phong đã huy động được tổng nguồn vốn đầu tư khu vực nông thôn là 1.872.550,9 triệu đồng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Triệu Phong hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, trở ngại như ngân sách huyện còn hạn hẹp nên việc phân bổ nguồn vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; chưa huy động được nhiều nguồn lực, đóng góp của doanh nghiệp, của nhân dân và cộng đồng vào việc xây dựng NTM; việc lồng ghép các chương trình, dự án cho xây dựng NTM đạt hiệu quả chưa cao; một số địa phương còn nặng về phát triển cơ sở hạ tầng và thiếu tập trung chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; trong vấn đề phát triển sản xuất với việc số mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, có liên doanh, liên kết với doanh nghiệp còn hạn chế; người dân thiếu vốn nhưng khó đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định; công tác dồn điền, đổi thửa đã triển khai quyết liệt nhưng mức độ tích tụ ruộng đất vẫn còn hạn chế; cơ sở hạ tầng còn thiếu nên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp, nông thôn…
chung tay xay dung ntm

     Để đạt được mục tiêu đề ra là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn; đảm bảo an ninh - trật tự xã hội; xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020, huyện Triệu Phong có 12/18 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 66,67% tổng số xã trên địa bàn huyện và bình quân toàn huyện đạt 17,7 tiêu chí trở lên, không có xã dưới 16 tiêu chí), huyện đã đưa ra nhiều giải pháp để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM từ huyện đến cơ sở; thường xuyên cập nhật, tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong xây dựng NTM mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến, nhân rộng các mô hình, các điển hình, sáng kiến, kinh nghiệm; rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình để xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả như mô hình cánh đồng lớn, canh tác tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ… trên địa bàn toàn huyện; tập trung huy động tiềm lực của nhân dân, tranh thủ nguồn vốn đầu tư của ngân sách, các dự án, doanh nghiệp, các tổ chức… vào việc xây dựng NTM; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng các xã; ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh như đường giao thông, thủy lợi nội đồng…; trong đầu tư phát triển phải tạo điều kiện phát huy tính chủ động, tự chủ của cộng đồng dân cư; xây dựng, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù (trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp); tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; lồng ghép nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án và xã hội hóa đầu tư để tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất giáo dục; hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở nông thôn và đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng… và nhiều lĩnh vực khác.

Tác giả bài viết: Minh Kha – Cảnh Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây