Tự hào về tuyến thống, tự đổi mới để vươn lên

Thứ hai - 27/07/2020 08:16 304 0
(Đôi điều suy nghĩ về công tác Tuyên giáo nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành (1/8/1930 - 1/8/2020)
Công tác Tuyên giáo nói chung là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị và tinh thần của chế độ; Công tác này đóng vai trò đi trước, mở đường cho nhiệm vụ chính trị, đi cùng nhiệm vụ chính trị và về sau nhiệm vụ chính trị của Đảng (tức công tác này đóng vai trò chính trong việc xây dựng đường lối, nghị quyết; tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện đường lối, nghị quyết và đóng vai trò sơ, tổng kết việc thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng trong thực tiễn)
Tự hào về tuyến thống, tự đổi mới để vươn lên

Những người làm công tác Tuyên giáo chúng ta tự hào rằng công tác tuyên giáo của Đảng đã có một truyền thống quý báu, ở lịch sử ra đời và cả trong toàn bộ quá trình hoạt động của mình.
Là cơ quan tham mưu cho cấp ủy địa phương xây dựng Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo; trong những năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo huyện Triệu Phong đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt của công tác này, từ việc đổi mới, nâng cao chất lượng học, tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật kiến thức, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của Đảng bộ.
Để làm tốt công tác tuyên giáo trong bối cảnh tình hình như hiện nay. Trước hết chúng ta - những người làm công tác Tuyên giáo các cấp từ huyện đến cơ sở phải không ngừng rèn luyện, có đạo đức, lối sống trong sáng, tiến bộ, văn minh, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ hai, với thần cầu tiến và hăng say nghề nghiệp, nhanh chóng trưởng thành, có thể kế tục lớp người đi trước, học tập gương lớp người đi trước, qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng và qua thực tế công tác.
Thứ ba, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tế, hơi thở cuộc sống để tham mưu làm tốt công tác tư tưởng, vật chất hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong mọi mặt của cuộc sống, xã hội; để đảm bảo cho mọi người có niềm tin, giữ vững niềm tin, hành động tích cực.
Thứ tư, biết phát huy sức mạnh của từng binh chủng, những người làm công tác tuyên giáo, kiên quyết, kiên trì đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện lệch lạc, thù địch, cơ hội để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời, góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định với lý tưởng cách mạng của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong đời sống và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình.
Thứ năm, trong bối cảnh tình hình mới đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các luồng thông tin tiêu cực, truyền thông “bẩn” chiếm lĩnh mạng xã hội gieo rắc tư tưởng hoài nghi, cực đoan, biểu hiện sự suy thoái của một số cán bộ, đảng viên...cán bộ Tuyên giáo phải luôn tự đổi mới, tự nâng tầm, không được phép ngừng nghỉ việc tích lũy ngày càng nhiều hơn tri thức, lý luận và kinh nghiệm; hiểu biết và có nhãn quan chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nhạy bén nắm bắt cái mới và sáng tạo ra cái mới để vận dụng vào công việc, trong bối cảnh tình hình không ngừng chuyển động như hiện nay, để tham mưu làm tốt công tác tư tưởng.
Ý thức rõ điều này, có như vậy mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Trần Bình Tuấn-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Triệu Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây