Chi tiết tin tức - Huyện Triệu Phong

 

UBMT TQVN huyện Triệu Phong tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

9:54, Thứ Sáu, 1-4-2022 257 0

Ngày 23/3/2022, UBMT TQVN huyện Triệu Phong đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để dự kiến trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua. Đồng chí Trần Việt Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMT TQVN huyện chủ trì hội nghị.

Các ý kiến của đại biểu, cho rằng, xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Bên cạnh đó, việc xây dựng và ban hành Luật thực hiện dân chủ cơ sở là phù hợp với bối cảnh; góp phần hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; tiếp tục khẳng định bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân là người chủ của đất nước. Đánh giá dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở được cơ quan soạn thảo xây dựng công phu, đảm bảo tính logic, có tính kế thừa và phát triển, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào: Phạm vi, nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Trách nhiệm thực hiện và quản lý nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở;…