Âm nhạc - Huyện Triệu Phong

 

Vầng trăng trên cát

Triệu Phong xanh

Tình quê

Màu xanh bình yên

Ngọn đèn của mẹ

Thắm mãi tình quê

Dấu ấn sông quê

Đêm Cửa Việt