HĐND Huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

HĐND huyện

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện                          Nguyễn Hữu Ngọc        

 

Điện thoại cơ quan 02333.828.368
Điện thoại di động 0914242258
Địa chỉ email  

 

UVTVHU - Phó Chủ tịch HĐND                                                                  Phan Quang Giải          

Điện thoại cơ quan 02333.711.268
Điện thoại di động 0905.078.559
Địa chỉ email  

 


HĐND huyện

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

  1. Trưởng, Phó Các Ban Hđnd

Trưởng, phó các ban HĐND

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979                
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

2 Nguyễn Tiến Dũng
Điện thoại:0914349168
Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

3 Phan Thị Biên Thùy
Điện thoại:0915.188.757
02333.711.468
HUV - Trưởng ban Pháp chế

 

 

Video clips
Chương trình phát thanh