Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Đại

 

HUV, Bí thư Đảng ủy xã                                   Trần Văn Nhuận                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918.456515
Địa chỉ email  tranvannhuan@quangtri.gov.vn             

 

Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã           Đỗ Quốc Trị                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.454.144
Địa chỉ email  doquoctri@quangtri.gov.vn

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã            Nguyễn Ngọc Hữu                                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0946204225
Địa chỉ email  nguyenngochuu@quangtri.gov.vn

 

ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN xã                          Hoàng Văn Hải                                                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0845.456559
Địa chỉ email  hoangvanhai@quangtri.gov.vn

 

ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã                             Nguyễn Ngọc Tâm                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0942.323.222
Địa chỉ email  nguyenngoctam@quangtri.gov.vn

 

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã                             Trần Thiên Phong                                                         

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918.850.357
Địa chỉ email  tranthienphong@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng HĐND – UBND xã                           Lê Thị Thanh Lan                                                         

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0914.575.246
Địa chỉ email  lethithanhlan1@quangtri.gov.vn

Văn bản mới

Chương trình phát thanh