Đường dây nóng - Huyện Triệu Phong

 

Đường dây nóng

- Để phản ánh những tiêu cực, nhũng nhiễu trong bộ máy hành chính huyện Triệu Phong, Người dân và doanh nghiệp liên lạc ngay đường dây nóng sau:
+ Điện thoại: 84.233.3828344
+ Email: trieuphong@quangtri.gov.vn
- Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường cấp tỉnh
+ Cố định: 0233 3854 382
+ Di động: 01245414567
+ Email: ccbvmoitruong@quangtri.gov.vn 
+ Người tiếp nhận: Ông Trương Trung Kiên, Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường.
- Tiếp nhận và xử lý phản ánh của doanh nghiệp cấp tỉnh
+ Truy cập vào địa chỉ: http://ykiendoanhnghiep.quangtri.gov.vn/
- Đường dây tiếp nhận xử lý thông tin dư luận xã hội cấp tỉnh
+ Điện thoại: 0888.162.162

]]>

Video clips
Chương trình phát thanh