Huyện ủy - Huyện Triệu Phong

 

 

Huyện ủy

 

TUV - Bí thư Huyện uỷ                                                               Trần Xuân Anh       

 

Điện thoại cơ quan 02333.828.357
Điện thoại di động 0913199196
Địa chỉ email

 tranxuananh.tph@tinhuyquangtri.vn  

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện      

Nguyễn Hữu Ngọc   

 

Điện thoại cơ quan 02333.828.368
Điện thoại di động 0914242258
Địa chỉ email

nguyenhuungoc.tph@tinhuyquangtri.vn

 

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện                         

Phan Văn Linh          

 

Điện thoại cơ quan 0233.828349
Điện thoại di động 0915329234
Địa chỉ email                                 phanvanlinh1@quangtri.gov.vn  

 

Huyện ủy


Điện thoại:02333.828342

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

  1. Các Ban đảng
  2. Văn Phòng Huyện Uỷ
  3. Tt Chính Trị Huyện

Các ban Đảng

Ban Tổ chức Huyện uỷ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đỗ Thị Ái Nguyệt
Điện thoại:0914.567.303

dothiainguyet.tph@tinhuyquangtri.vn

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

2 Trần Thị Thu Huyền
Điện thoại: 0838992217

tranthithuhuyen.tph@tinhuyquangtri.vn

HUV - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

3  

Nguyễn Quốc Vương

Điện thoại: 0946392399

nguyenquocvuong.tph@tinhuyquangtri.vn

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

 

Uỷ ban kiểm tra

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
 

Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại: 0917.114.111                                                   
02333.828.330

dangsydung@quangtri.gov.vn

 UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

2 Lê Duy Thanh
Điện thoại: 0916.100.973
HUV- Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

3

Trần Hữu Hùng

Điện thoại: 0946248102

nguyenhuuhung.tph@tinhuyquangtri.vn

Phó Chủ niệm UBKT Huyện ủy

 

 

 

Ban Tuyên giáo

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979   

tranbinhtuan.tph@tinhuyquangtri.vn      

UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy           

 

Ban Dân vận

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914 240 225

tranvietdung.tph@tinhuyquangtri.vn     

UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện           

- Trưởng Ban Dân vận HU   

2

Lê Văn Lai
Điện thoại:0932.481252
02333.828430

levanlai.tph@tinhuyquangtri.vn

Phó Ban Dân vận Huyện ủy

 

Văn phòng Huyện uỷ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Thế Hạnh
Điện thoại: 0914.444.033 

truongthehanh.tph@tinhuyquangtri.vn 

HUV - Chánh văn phòng

2

Lê Quang Tuấn
Điện thoại: 0913.453.246     

lequangtuan.tph@tinhuyquangtri.vn

Phó Chánh Văn phòng

3

Phan Thị Nga
Điện thoại: 0914596559 
02333.710.178

phanthinga.tph@tinhuyquangtri.vn

Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

 

TT Chính tri Huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1       

Trần Bình Tuấn
Điện thoại: 0919.509.979           

tranbinhtuan.tph@tinhuyquangtri.vn                            

UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện

2

 Trịnh Thị Thùy Vân

Điện thoại: 02333828273 - 0914877369

trinhthithuyvan.tph@tinhuyquangtri.vn

Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

2

Nguyễn Thị Huế
Điện thoại: 0947 175 050
0233.3828 273

nguyenthihue.tph@tinhuyquangtri.vn

Văn phòng

 

 

 

 

 

Video clips
Chương trình phát thanh