Huyện ủy - Huyện Triệu Phong

 

 

Huyện ủy

  • Địa chỉ trụ sở: 36 - Nguyễn Hoàng – thị trấn Ái Tử - huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại cơ quan: 02333.828342

 

TUV - Bí thư Huyện uỷ                                                                Trần Xuân Anh       

 

 

Điện thoại cơ quan 02333.828.357
Điện thoại di động 0913199196
Địa chỉ email  

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện      

Nguyễn Hữu Ngọc   

 

Điện thoại cơ quan 02333.828.368
Điện thoại di động 0914242258
Địa chỉ email  

 

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện                            

Phan Văn Linh          

 

 

Điện thoại cơ quan 0233.828349
Điện thoại di động 0915329234
Địa chỉ email  

 

Huyện ủy


Điện thoại:02333.828342

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

  1. Các Ban đảng
  2. Văn Phòng Huyện Uỷ
  3. Tt Chính Trị Huyện

Văn phòng Huyện uỷ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thế Hạnh
Điện thoại: 0914.444.033   
HUV - Chánh văn phòng

2 Lê Quang Tuấn
Điện thoại: 0913.453.246     
Phó Chánh Văn phòng

3 Phan Thị Nga
Điện thoại: 0914596559 
02333.710.178
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

 

TT Chính tri Huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1        Trần Bình Tuấn
Điện thoại: 0919.509.979                                        
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ TT Bồi dưỡng chính trị huyện

2 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại: 0947 175 050
0233.3828 273
Văn phòng

 

 

 

 

 

Video clips
Chương trình phát thanh