Trung tâm GDNN - GDTX - Huyện Triệu Phong

 

 

Trung tâm GDNN - GDTX

 

Giám đốc                                                       Lê Văn Lai                 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913011595
Địa chỉ email              Levanlai.thcs@quangtri.gov.vn

 

P.Giám đốc                                                    Nguyễn Ngọc Toàn   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915992567
Địa chỉ email nguyenngoctoan.tthn@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng                                                                Hoàng Thị Thu Thủy       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0946483559
Địa chỉ email                hoangthithuthuy.tthn@quangtri.gov.vn

Văn bản mới

Chương trình phát thanh