Thanh tra - Huyện Triệu Phong

 

 

Thanh tra

 

 

HUV - Chánh Thanh tra                                                           Võ Ngọc Quý                                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914664007
Địa chỉ email vongocquy@quangtri.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra                                                           Nguyễn Thị Lan Hường                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0944544589
Địa chỉ email nguyenthilanhuong2@quangtri.gov.vn

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh