Trưởng, phó các ban HĐND - Huyện Triệu Phong

 

 

Trưởng, phó các ban HĐND

 

UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Trần Bình Tuấn

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0919.509.979                          
Địa chỉ email  

 

Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội                                                              Nguyễn Tiến Dũng        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914349168
Địa chỉ email  

 

HUV - Trưởng ban Pháp chế                                                                     Phan Thị Biên Thùy       

Điện thoại cơ quan 02333.711.468
Điện thoại di động 0915.188.757
Địa chỉ email  

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh