Các xã, thị trấn - Huyện Triệu Phong

 

 

Các xã, thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

      01. Thị trấn Ái Tử

      02. Xã Triệu Thuận

      03. Xã Triệu Thành

      04. Xã Triệu An

      05. Xã Triệu ái

      06. Xã Triệu Thượng

      07. Xã Triệu Giang

      08. Xã Triệu Lăng

      09. Xã Triệu Đại

      10. Xã Triệu Tài

      11. Xã Triệu Trạch

      12. Xã Triệu độ

      13. Xã Triệu Long

      14. Xã Triệu Trung

      15. Xã Triệu Hòa

      16. Xã Triệu Vân

      17. Xã Triệu Sơn

      18. Xã Triệu Phước

Thị trấn Ái Tử
Email: thitranaitu@quangtri.gov.vn
Điện thoại: 0233.3123456
Số fax: 0233.3123456

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trịnh Điển
Điện thoại:0905.544.001
HUV - Bí thư Đảng ủy

2 Lê Xuân Lương
Điện thoại:0912607222         
0233.3828.373
    Chủ tịch UBND thị trấn          

 

Xã Triệu Thuận

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc Tiến
Điện thoại:0914.745.490
HUV - Bí thư Đảng ủy UBND xã

2 Lê Thị Thúy Linh   
Điện thoại:01634.501.578     
PBT. TT Đảng ủy xã

3 Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516
Chủ tịch UBND xã

4 Đoàn Thanh Chương
Điện thoại:0934.992.818
PCT. HĐND xã

5 Hoàng Văn An
Điện thoại:0915.670.676
PCT. UBND xã

 

Xã Triệu Thành

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Cảnh Tường
Điện thoại:0942081997       
Bí thư Đảng ủy xã 

2 Trần Thế Nhân
Điện thoại:0914432232
PBT Thường trực Đảng ủy xã

3 Nguyễn Thế Phương
Điện thoại:0917691434
PBT Đảng ủy- CT.UBND xã

4 Võ Văn Bắc
Điện thoại:0914448557
CT. HĐND Xã

5 Hồ Lương Đạo
Điện thoại:0913472225
CT.UBMTTQVN xã

 

Xã Triệu An

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Cộng Hòa
Điện thoại:0868908789       
Bí thư Đảng ủy

2 Hoàng Châu
Điện thoại:0914373234
Phó BT đảng ủy, CT HĐND xã

3 Nguyễn Văn Phương
Điện thoại:0975 814 571
Chủ tịch UBND xã

4 Lê Ngọc Anh
Điện thoại:01685 914174
PCT HĐND xã

5 Nguyễn Văn Linh
Điện thoại:01662 411 179
Phó Chủ tịch UBND xã

 

Xã Triệu Ái

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Bá Quốc
Điện thoại:0914.292.575           
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

2 Lê Tiến Quốc
Điện thoại:0914.181.577
Phó bí thư TT Đảng ủy xã

3 Lê Hài
Điện thoại:0826333246
Chủ tịch UBND xã

4 Nguyễn Văn Hiếu
Điện thoại:0906416333
Chủ tịch UBMTTQVN xã

5 Cao Hữu Bình
Điện thoại:0941.392.234
Phó chủ tịch HĐND xã

 

Xã Triệu Thượng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Dũng
Điện thoại:0919666045
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

2 Nguyễn Đức Vọng
Điện thoại:0913.054.005
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã

3 Nguyễn Quang Thịnh
Điện thoại:0912254123
Email: Nguyenquangthinh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND xã

4 Lê Công Minh
Điện thoại:0945.279.009
CT UBMT xã

5 Phan Văn Khoa
Điện thoại:0914232159
Phó Chủ tịch UBND xã

 

Xã Triệu Giang

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Giai  
Điện thoại:0919.895.829                              
HUV - Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã  

2 Bùi Quốc Hùng
Điện thoại:0945.043.225
PBT Đảng ủy - CT UBND xã

3 Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357
PCT UBND xã

4 Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045
VP UBND xã

 

Xã Triệu Lăng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Xuân Lộc
Điện thoại:0935365935                                   
HUV - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã

2 Đoàn Thị Oanh
Điện thoại:0916598234
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3 Đặng Quang Hải
Điện thoại:0944396557
Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

4 Trần Mai Son
Điện thoại:0984055757
Chủ tịch UBMT xã

5 Lê Công Dũng
Điện thoại:0948566236
PCT HĐND xã

 

Xã Triệu Đại

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Nhuận  
Điện thoại:0918.456515                               
HUV, Bí thư Đảng ủy xã     

2 Đỗ Quốc Trị
Điện thoại:0914.454.144
Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

3 Nguyễn Ngọc Hữu
Điện thoại:0946204225
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

4 Hoàng Văn Hải
Điện thoại:0845.456559
ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN xã

5 Nguyễn Ngọc Tâm
Điện thoại:0942.323.222
ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã

 

Xã Triệu Tài

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Hiến
Điện thoại:0919975209                                  
            Bí thư - Chủ tịch HĐND                 

2 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0906461686
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

3 Hoàng Quang Thắng
Điện thoại:0935.662.557
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

4 Nguyễn Đức Khiêm
Điện thoại:0977.946.927
Phó Chủ tịch HĐND

5 Phan Trung Thành
Điện thoại:0903311195
Phó Chủ tịch UBND

 

Xã Triệu Trạch

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Liêm
Điện thoại:0982.072.358                                
               Bí thư - Chủ tịch HĐND              

2 Lê Văn Mẫn
Điện thoại:0943699027
Chủ tịch UBND

3 Lê Gia Hòa
Điện thoại:0914.879.559
Phó Chủ tịch HĐND

4 Lê Hoài
Điện thoại:0914.154.556
Phó Chủ tịch UBND

5 Lê Văn Diễn
Điện thoại:0916.081.639
02333.868.233
Văn phòng

 

Xã Triệu Độ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Quốc Bảy
Điện thoại:0919427683                                   
        Bí Thư Đảng ủy - CT.HĐND xã           

2 Hồ Đức Đạo
Điện thoại:094 4768919
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0942972959
Chủ tịch UBND xã

4 Phan Văn Hòa
Điện thoại:0902228651
Chủ tịch UBMTTQVN

5 Nguyễn Hữu Phận
Điện thoại:0916443234
PCT.UBND xã

 

Xã Triệu Long

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Cổn
Điện thoại:0984.452.837                          
     BT Đảng ủy, CT HĐND xã   

2 Lê Quang
Điện thoại:0947.740.036
PBT Đảng ủy, CT HĐND xã

3 Võ Sính
Điện thoại:0917.914.357
CT UBND xã

4 Nguyễn Mạnh Hùng Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã

5 Nguyễn Thị Thanh Hà ĐUV, CT UBMTTQVN xã

 

Xã Triệu Trung

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Phước Dĩnh    
Điện thoại:0979334081                           
                  Bí thư - CT HĐND             

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Điện thoại:0912456757
PBT TT Đảng ủy

3 Nguyễn Đức Diện
Điện thoại:0916534111
PBT CTUBND

4 Phan Văn Tiệm
Điện thoại:01677428777
PCT UBND

5 Phan Văn Quang
Điện thoại:0838991662
Chủ tịch UBMTTQVN xã

 

Xã Triệu Hòa

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0914662357                           
 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã  

2 Trần Sóng Thành
Điện thoại:0915.362363
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0914192844
Chủ tịch UBND xã

4 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0945415003
Chủ tịch UBMTTQVN xã

5 Phan Đăng Chương
Điện thoại:0916292557
Phó chủ tịch HĐND xã

 

Xã Triệu Vân

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Ngưỡng     
Điện thoại:0942.079337                          
             Bí thư - Chủ tịch HĐND          

2 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:0914.223.313
Chủ tịch UBND

3 Trần Bình Huỳnh
Điện thoại:0944 893 225
Phó Bí thư Đảng ủy

4 Trần Bình Công
Điện thoại:0949.883.045
Chủ tịch UBMTTQVN xã

5 Phan Thị Đặng
Điện thoại:0943.272.027
Phó Chủ tịch HĐND

 

Xã Triệu Sơn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Long
Điện thoại:0916414003                          
         HUV - Bí thư Đảng ủy xã            

2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:0915017709
Phó BT Đảng ủy, CT HĐND xã

3 Nguyễn Hữu Vãn
Điện thoại:0917550678
Chủ tịch UBND

4 Trần Hải
Điện thoại:0913505700
PCT HĐND xã

5 Nguyễn Ngọc Lân
Điện thoại:0913.016.225
Phó Chủ tịch UBND

 

Xã Triệu Phước

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại:0919.097.575                         
02333.807.678
          Bí thư - Chủ tịch HĐND xã           

2 Nguyễn Văn Vui
Điện thoại:0914.393.200
Chủ tịch UBND

3 Võ Quốc Sơn
Điện thoại:0975.103.100
Phó Chủ tịch HĐND xã

4 Trương Thị Kim Cúc
Điện thoại:0915.715.015
Phó Chủ tịch UBND xã

5 Nguyễn Hữu Tiển
Điện thoại:0912441123
02333.868.208
Văn phòng

Video clips
Chương trình phát thanh