Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong

 

 

Thị trấn Ái Tử

         Điện thoại cơ quan: 0233.3123456

         Số fax: 0233.3123456

         Địa chỉ website: thitranaitu.quangtri.gov.vn  

HUV - Bí thư Đảng ủy                   Nguyễn Trịnh Điển                                                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0905.544.001
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND thị trấn                    Lê Xuân Lương                                                                               

Điện thoại cơ quan 0233.3828.373
Điện thoại di động 0912607222
Địa chỉ email  

 

Phó chủ tịch UBND Thị trấn              Nguyễn Ngọc Hải                                                                              

 

 

 

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh