Trung tâm Môi trường và Đô thị - Huyện Triệu Phong

 

 

Trung tâm Môi trường và Đô thị

 

 

                Giám đốc      Phan Văn Hào           

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0944.559.599
Địa chỉ email                                          phanvanhao@quangtri.gov.vn   

 

Văn Phòng                                                   Nguyễn Thị Diệu My   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0918.049.456
Địa chỉ email  nguyenthidieumy@quangtri.gov.vn   

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh