Phòng Tư pháp - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Điện thoại:

0945.212.199

dotrinhthuyhang@quangtri.gov.vn        

      

       Phó Trưởng phòng phụ trách         

  

       

 

 

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh