Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Thuận

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Duy Ninh

Điện thoại: 

0911438333

nguyenduyninh@quangtri.gov.vn

HUV - Bí thư Đảng ủy UBND xã

2

Lê Thị Thúy Linh   
Điện thoại: 

0945015212

lethithuylinh2@quangtri.gov.vn

CT.HĐND- PBT TT Đảng uỷ xã

3

Võ Văn Hưởng
Điện thoại:0935.645.516

lethithuylinh2@quangtri.gov.vn

PBT Đảng uỷ

CT. UBND xã

4

 

Lê Xuân Toản


Điện thoại: 0919467389

lexuantoan@quangtri.gov.vn

PCT. HĐND xã

5

Hoàng Văn An
Điện thoại: 0915.670.676

hoangvanan2@quangtri.gov.vn

PCT. UBND xã

6

Lê Thị Mỹ Hương

Điện thoại: 0917101559

lethimyhuong2@quangtri.gov.vn

 Văn phòng UBND

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh