Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Giang

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Giai  
Điện thoại: 0919.895.829             

nguyenvangiai@quangtri.gov.vn                

HUV - Bí thư Đảng ủy- CT HĐND xã  

2

Văn Hồng Long

Điện thoại: 0947580510

vanhonglong@quangtri.gov.vn

Phó Bí thư Đảng uỷ xã

3

Bùi Quốc Hùng
Điện thoại: 0945.043.225

buiquochung@quangtri.gov.vn

PBT Đảng ủy - CT UBND xã

4

Trần Anh Thư

Điện thoại: 0988408126

trananhthu@quangtri.gov.vn

Chủ tịch UBMTTQVN xã

5

Hồ Viết Chiến

Điện thoại: 0989279076

hovietchien@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND xã

6

Phan Văn Đông
Điện thoại:0917.343.357

phanvandong@quangtri.gov.vn

PCT UBND xã

7

Phan Thị Lan Chi
Điện thoại:0945.811.045

phanthilanchi2@quangtri.gov.vn

VP UBND xã

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh