Huyện đoàn - Huyện Triệu Phong

 

 

Huyện đoàn

 

HUV - Bí thư huyện Đoàn                                                                Phan Thị Hoàng Yến                                                      

Điện thoại cơ quan 02333.828423
Điện thoại di động 0913.446559
Địa chỉ email  

 

Phó Bí thư huyện Đoàn                                                                    

Trương Thị Thanh Nhàn                                     

Điện thoại cơ quan  02333.828423
Điện thoại di động 0918.468.359
Địa chỉ email  

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh