Phòng Tài nguyên - Môi trường - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Tài nguyên - Môi trường

  • Điện thoại cơ quan: 02333.710250

 

HUV - Trưởng phòng                    Võ Ngọc Ảnh                              

Điện thoại cơ quan 02333.710250
Điện thoại di động 0914.131.707
Địa chỉ email vongocanh@quangtri.gov.vn

 

Phó trưởng phòng                         Lê Nữ Mai Trinh                          

Điện thoại cơ quan 02333.828451
Điện thoại di động 0942.600.345
Địa chỉ email lenumaitrinh@quangtri.gov.vn

 

Phó trưởng phòng                           Lê Hữu Phước                               

 

Điện thoại cơ quan 02333.710250
Điện thoại di động 0915361559
Địa chỉ email lehuuphuoc2@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng                                         Nguyễn Thị Hoài Mơ

 

Điện thoại cơ quan 02333.710250
Điện thoại di động  0941603369
Địa chỉ email  nguyenthihoaimo@quangtri.gov.vn

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh