Xã Triệu Phước - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Phước

 

Bí thư - Chủ tịch HĐND xã         Nguyễn Văn Thanh                                                                     

Điện thoại cơ quan 02333.807.678
Điện thoại di động 0919.097.575
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND                            Nguyễn Văn Vui                                                                            

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.393.200
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch HĐND xã                Võ Quốc Sơn                                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0975.103.100
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch UBND xã                Trương Thị Kim Cúc                                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915.715.015
Địa chỉ email  

 

Văn phòng                                    Nguyễn Hữu Tiển                                                                           

Điện thoại cơ quan 02333.868.208
Điện thoại di động 0912441123
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh