Hội Nông dân - Huyện Triệu Phong

 

 

Hội Nông dân

 

HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phạm Xuân Hiệp

   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động

0914458271

Địa chỉ email

phamxuanhiephndtp@gmail.com

 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huy         Võ Văn Toàn       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động

0941767045

Địa chỉ email

             votoanndtp2018@gmail.com

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh