Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Tài

 

Bí thư - Chủ tịch HĐND                                       Nguyễn Hữu Hiến                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0919975209
Địa chỉ email  nguyenhuuhien@quangtri.gov.vn

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy                         Hoàng Quang Thắng                                                   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0935.662.557
Địa chỉ email  hoangquangthang3@quangtri.gov.vn

 

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã                          Nguyễn Văn Hùng                                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0906461686
Địa chỉ email  nguyenvanhung5@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã                                Nguyễn Đức Ký                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0774590789
Địa chỉ email  nguyenducky@quangtri.gov.vn

 

Phó Chủ tịch HĐND                                                                   Hồ Thị Thủy Tiên                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động   0912910745
Địa chỉ email hothithuytien@quangtri.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND                                           Phan Trung Thành                                                       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0903311195
Địa chỉ email  phantrungthanh@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng HĐND – UBND xã                                              Nguyễn Thị Hà                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0974851352
Địa chỉ email   nguyenthiha6@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng HĐND – UBND xã                                      Nguyễn Thị Hồng Phương                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0366174486
Địa chỉ email   Nguyễn Thị Hồng Phương

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh