Văn phòng Huyện uỷ - Huyện Triệu Phong

 

 

Văn phòng Huyện uỷ

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Thế Hạnh
Điện thoại: 0914.444.033   
HUV - Chánh văn phòng

2 Lê Quang Tuấn
Điện thoại: 0913.453.246     
Phó Chánh Văn phòng

3 Phan Thị Nga
Điện thoại: 0914596559 
02333.710.178
Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ

Văn bản mới

Chương trình phát thanh