Phòng Tài chính - Kế hoạch - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

  • Điện thoại cơ quan: 02333.828313

 

HUV - Trưởng phòng                        Đoàn Ngọc Lâm                         

Điện thoại cơ quan 02333.828313
Điện thoại di động 0942076577
Địa chỉ email doanngoclam@quangtri.gov.vn

 

 Phó trưởng phòng                                    Lê Thị Thu Trang                                 

Điện thoại cơ quan 02333.828313
Điện thoại di động 0944116776
Địa chỉ email lethithutrang@quangtri.gov.vn

 

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh