Xã Triệu An - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu An

 

Bí thư Đảng ủy                                               Lê Đức Anh                                                     

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0914843234
Địa chỉ email  leducanh@quangtri.gov.vn

 

Phó BT đảng ủy, CT HĐND xã             Hoàng Châu                                                              

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914373234
Địa chỉ email  hoangchau@quangtri.gov.vn

 

Chủ tịch UBND xã                                 Nguyễn Văn Phương                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0975 814 571
Địa chỉ email  nguyenvanphuong2@quangtri.gov.vn

 

PCT HĐND xã                                                            Võ Văn Tráng                                           

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0989809667
Địa chỉ email    vovantrang@quangtri.gov.vn

 

PCT HĐND xã                                        Lê Ngọc Anh                                                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0381745914
Địa chỉ email   lengocanh2@quangtri.gov.vn

 

Phó Chủ tịch UBND xã                          Nguyễn Văn Linh                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0362411179
Địa chỉ email  nguyenvanlinh2@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng                                            Dương Trung Khiên                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0867952168
Địa chỉ email  duongtrungkhien@quangtri.gov.vn

 

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh