Phòng Giáo dục - Đào tạo - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Giáo dục - Đào tạo

 

HUV - Trưởng phòng                        Nguyễn Thị Phước Hòa       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916.510.333
Địa chỉ email  

 

Phó trưởng phòng                           Lê Hữu Phước                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.022.111
Địa chỉ email  

 

Phó Trưởng phòng                           Nguyễn Thanh Phong           

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.132.693
Địa chỉ email  

 

Văn phòng                                           Nguyễn Thị Niềm                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

 

Danh mục chính Menu tạm thời không có.
Video clips
Chương trình phát thanh