Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất - Huyện Triệu Phong

 

 

Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất

  • Địa chỉ trụ sở: 146 Lê Duẩn - thị trấn Ái Tử - huyện Triệu Phong

 

HUV - Giám Đốc                                        Bùi Văn Trúc                 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0942.003.368
Địa chỉ email  buivantruc@quangtri.gov.vn    

 

Phó GĐ                                                              Trương Hải Đường      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.035.135
Địa chỉ email  

 

Phó GĐ                                                                Nguyễn Văn Việt            

    

Điện thoại cơ quan    
Điện thoại di động  0914.135.633
Địa chỉ email  truonghaiduong@quangtri.gov.vn   

 

 

 Phó GĐ                                                                      Đoàn Quang Luận                  

     

 

Điện thoại cơ quan      
Điện thoại di động   0913.446.129
Địa chỉ email   doanquangluan@quangtri.gov.vn      

 

Văn phòng                                                               Lê Thị Như                            

   

 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0914.036.722
Địa chỉ email             lethinhu@quangtri.gov.vn        

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh