Các ban Đảng - Huyện Triệu Phong

 

 

Các ban Đảng

 

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

  1. Ban Tổ Chức Huyện Uỷ
  2. Uỷ Ban Kiểm Tra
  3. Ban Tuyên Giáo
  4. Ban Dân Vận

Ban Tổ chức Huyện uỷ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Thị Ái Nguyệt
Điện thoại:0914.567.303
Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

2 Trần Thị Thu Huyền
Điện thoại:0123.899.2217
HUV - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

 

Uỷ ban kiểm tra

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Chơn Hòa
Điện thoại:0915003946           
UVBTV - Chủ nhiệm UBKT - Chánh thanh tra huyện

2 Lê Duy Thanh
Điện thoại:0916.100.973
HUV- Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

3 Trần Hữu Hùng Phó Chủ niệm UBKT Huyện ủy

 

Ban Tuyên giáo

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Bình Tuấn
Điện thoại:0919.509.979         
UVTVHU - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy           

2 Ngô Thị Tuyết Ánh Vân
Điện thoại:0947.172.199
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

 

Ban Dân vận

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914 240 225
UVTVHU - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Ban Dân vận HU

2 Lê Văn Lai
Điện thoại:0932.481252
02333.828430
Phó Ban Dân vận Huyện ủy

Văn bản mới

Chương trình phát thanh