Xã Triệu Thành - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Thành

 

Bí thư Đảng ủy xã                            Lê Cảnh Tường                                                                              

Điện thoại cơ quan  lecanhtuong@quangtri.gov.vn
Điện thoại di động 0942081997
Địa chỉ email  

 

PBT Thường trực Đảng ủy xã          Trần Thế Nhân                                                                                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914432232
Địa chỉ email  tranthenhan @quangtri.gov.vn

 

PBT Đảng ủy- CT.UBND xã            Nguyễn Thế Phương                                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động                             0917691434
Địa chỉ email  nguyenthephuong2@quangtri.gov.vn

 

CT. HĐND Xã                                   Võ Văn Bắc                                                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động                              0914448557
Địa chỉ email  vovanbac@quangtri.gov.vn

 

CT.UBMTTQVN xã                           Hồ Lương Đạo                                                                                   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913472225
Địa chỉ email                                        holuongdao @quangtri.gov.vn

 

PCT. UBND xã                                Lê Cảnh Bồi                                                                                    

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0975176070
Địa chỉ email                                         lecanhboi @quangtri.gov.vn

 

Văn phòng                                                              Võ Liên Hoan                                                                                                         

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0837.667.969
Địa chỉ email  volienhoan @quangtri.gov.vn

 

Văn phòng                                                               Hoàng Lan Anh                                                                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  0913664352
Địa chỉ email   hoanglananh @quangtri.gov.vn

 

Văn bản mới

Chương trình phát thanh