Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong

 

 

Xã Triệu Sơn

 

HUV - Bí thư Đảng ủy xã                       Nguyễn Đức Long                                                           

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0916414003
Địa chỉ email  

 

Phó BT Đảng ủy, CT HĐND xã            Nguyễn Thị Thanh Nhàn                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915017709
Địa chỉ email  

 

Chủ tịch UBND                                 Nguyễn Hữu Vãn                                                     

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0917550678
Địa chỉ email  

 

PCT HĐND xã                                    Trần Hải                                                                      

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913505700
Địa chỉ email  

 

Phó Chủ tịch UBND                            Nguyễn Ngọc Lân                                                        

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913.016.225
Địa chỉ email  

 

Văn phòng                                          Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                               

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0911796333
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh