Trung tâm GDNN - GDTX - Huyện Triệu Phong

 

 

Trung tâm GDNN - GDTX

 

Giám đốc                                                       Lê Văn Lai                 

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0913011595
Địa chỉ email  

 

P.Giám đốc                                                    Nguyễn Ngọc Toàn   

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0915992567
Địa chỉ email  

 

P.Giám đốc                                                     Hồ Thị Thu                  

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0945063535
Địa chỉ email  

 

Văn phòng                                                                Hoàng Thị Thu Thủy       

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động  
Địa chỉ email  

Văn bản mới

Chương trình phát thanh