Di tích lịch sử - Huyện Triệu Phong

 

Di tích lịch sử

DANH MỤC CÁC DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG TÍNH ĐẾN THÁNG 7/2018

     Tổng số di tích được công nhận: 80 di tích. Trong đó: (02 di tích quốc gia đặc biệt; 03 di tích quốc gia; 75 di tích cấp tỉnh).
     *   Phân loại di tích:

 • Di tích lịch sử:                                            69
 • Di tích văn hóa Nghệ thuật:                      01
 • Di tích khảo cổ:                                          04
 • Di tích kiến trúc Nghệ thuật:                     05
 • Di tích lịch sử danh nhân cách mạng :    01
  TT Tên di tích Địa điểm di tích Di tích Số, ngày ra quyết định công nhận di tích Cấp quản lý  
   
  1 Chốt thép Long Quang  Thôn Long Quang,
  Triệu Trạch
  Di tích quốc gia đặc biệt
  (nằm  trong hồ sơ di tích lịch sử Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972)
  Số 2383/QĐ-TTg
  ngày 09/12/2013
  UBND huyện  
  2 Địa điểm Chốt Ngô Xá Tây Thôn Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung Di tích quốc gia đặc biệt
  (nằm  trong hồ sơ di tích lịch sử Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972)
  Số 2383/QĐ-TTg
  ngày 09/12/2013
  UBND
  huyện
   
  3 Khu l­­ưu niệm  Tổng Bí Thư  Lê Duẩn  Thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành  Di tích quốc gia Số 3810/ QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2010 UBND tỉnh  
  4 Chùa Sắc Tứ Thị trấn Ái Tử Di tích quốc gia 2009/QĐ-BVHTT ngày 15/11/1991 UBND huyện  
  5  Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (1558-1626) xã Triệu Ái Triệu Giang, thị trấn Ái Tử Xã Triệu Giang Di tích quốc gia 2328/QĐ-BVHTTDL
  Ngày 20/6/2018
  UBND huyện  
  6 Miếu Nghè Phường Sơn Thôn Phường Sơn, xã Triệu Sơn Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  7 Địa điểm Nhà thờ Họ Lê Bá Thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  8 Địa điểm trận chống càn ở thôn Hà La Thôn Hà La, xã Triệu Phước Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  9 Địa điểm Miếu Lôi Chấn Cồn Khoai Thôn Tường Vân, xã Triệu An Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  10 Địa điểm Nhà thờ Họ Đoàn Xã Triệu Lăng Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  11 Địa điểm Đình làng Thôn II Thôn II, xã Triệu Lăng Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  12 Địa điểm Nhà thờ Ngô Xá Đông Xã Triệu Trung Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  13 Địa điểm Chùa Ngô Xá Thôn Ngô Xá, xã Triệu Trung Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  14 Địa điểm Miếu Bà Vệ Nghĩa Thôn Vệ Nghĩa, xã Triệu Long Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  15 Địa điểm Nhà thờ Họ Võ Thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  16 Địa điểm Chợ Sãi Thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  17 Đài tưởng niệm Anh hùng Kiều Ngọc Luân Xã Triệu Đông Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  18 Địa điểm Đình Làng Nại Cửu Thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  19 Địa điểm Quận lỵ Triệu Phong Thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  20 Địa điểm Cồn Mụ Bạt Thôn Dương Lê Đông, xã Triệu Thuận Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  21 Địa điểm Bãi sa Gia Độ Thôn Gia Độ, xã Triệu Độ Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  22 Địa điểm Nhà thờ Họ Lê Thôn An Lợi, xã Triệu Độ Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  23
  Địa điểm Đình làng An Lợi

  Thôn An Lợi, xã Triệu Độ
  Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  24 Địa điểm Đình làng Nhan Biều Thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  25 Địa điểm Ngõ nhà ông Phan Tường

  ( Đền thờ Bác Hồ)
  Thôn Hà Xá, xã Triệu Ái Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  26 Địa điểm nhà ông Nguyễn Ngọc Châu Thôn Đại Hào, xã Triệu Đại Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  27 Địa điểm Nghè Thành Hoàng Thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  28 Địa điểm chiến thắng Tài Lương Thôn Tài Lương, xã Triệu Tài Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  29 Địa điểm Đình làng An Tiêm Làng An Tiêm, xã Triệu Thành Di tích cấp cấp tỉnh Số 2187/2004/QĐ-UB ngày  16/7/2004 UBND
  huyện
   
  30 Địa điểm ghi dấu trận chống càn Nại Cửu Đội 4, thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông Di tích cấp cấp tỉnh Số 2187/QĐ-UB ngày  16/7/2004 UBND xã  
  31 Địa điểm nhà ông Bộ Lãnh Thôn 8, xã Triệu Vân Di tích cấp cấp tỉnh Số 2187/QĐ-UB ngày  16/7/2004 UBND xã  
  32 Lăng mộ cụ Võ Văn Đường Làng Đâu Kinh,xã Triệu Long Di tích cấp cấp tỉnh Số 2187/QĐ-UB ngày  16/7/2004 UBND xã  
  33 Lăng mộ bà Phạm Thị Tôm (Còng) Làng An Mô, xã Triệu Long Di tích cấp cấp tỉnh Số 2187/QĐ-UB ngày  16/7/2004 UBND xã  
  34 Quân cảng Cửa Việt Xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  35 Khu đình, miếu và chợ đình làng Bích La. Xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong. Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  36 Chùa Xuân An. Xã Triệu Thư­ợng, huyện Triệu Phong Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  37 Vụ thảm sát làng Bích La Đông năm 1948 Thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông Di tích cấp cấp tỉnh Số 2435/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 UBND xã  
  38 Địa điểm lưu niệm căn cứ Chợ Cạn Xã Triệu Sơn Di tích cấp cấp tỉnh 2550/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 UBND xã  
  39
  Địa điểm Lùm Đình

  Thôn Linh Yên, xã Triệu Trạch
  Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  40 Địa điểm trường cấp I, II Triệu Giang Xã Triệu Giang Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  41 Nhà lưu niệm Trần Hữu Dực Thôn Dương Lệ Đông, Triệu Thuận Di tích cấp cấp tỉnh 2630/QĐ- UBND ngày 27/11/2015 UBND xã  
  42 Địa điểm Cồn Giàng Bích La Trung ( Tháp chăm Bích La) Thôn Bích La Trung, xã Triệu Đông Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  43 Địa điểm  Cồn Giàng Trà Liên (tháp Chăm Trà Liên) Thôn Trà Liên, xã Triệu Giang Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  44 Địa điểm Cồn Giàng Ngô Xá Tây ( tháp Chăm Ngô Xá) Thôn Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  45 Miếu Trảo Trảo Phu Nhân Thôn Ái Tử, xã Triệu Ái Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  46 Địa điểm nhà bà Nguyễn Thị Gái (Nhà ông Nguyễn Đình Đăng) Thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  47 Địa điểm Cồn Muồng Thôn Lưỡng Kim, xã Triệu Phước Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  48 Địa điểm bến Đò Dương Xuân xã Triệu Phước Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  49 Địa điểm bãi cát thôn 8 Thôn 8, Triệu Vân Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  50 Địa điểm động Ông Do Thôn 8, Triệu Vân Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  51 Địa điểm trường cấp I,II Triệu Vân Thôn 8, Triệu Vân Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  52 Đồi cát thôn 9 Thôn 9, xã Triệu Vân Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  53 Địa điểm Chợ Hà Tây Thôn Hà Tây, xã Triệu An Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  54 Địa điểm đồng muối Tường Vân Thôn Tường Vân, xã Triệu An Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  55 Địa điểm Động Mở Thôn Tường Vân, xã Triệu An Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  56 Địa điểm bãi cát thôn 3 Thôn 3, xã Triệu Lăng Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  57 Địa điểm khu chợ Định Cư Thôn 1, xã Triệu Lăng Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  58 Địa điểm Cồn Hàng Thôn Văn Phong, xã Triệu Sơn Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  59 Địa điểm Rú Bời Lời Thôn Hà My, xã Triệu Hoà Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  60 Địa điểm nhà ông Nguyễn Sơ và Lê Táo
  (Nhà ông Lê Táo)
  Thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hoà Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  61 Địa điểm nhà ông Lương Khoan Xã Triệu Trung Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  62 Địa điểm đàn Âm Hồn Thôn Đạo Đầu Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  63 Địa điểm nhà ông Lê Quang  Sở (Nhà ông Nguyễn Sỏ) Thôn Vệ Nghĩa, xã Triệu Long Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  64 Địa điểm trận chống càn Hà Lộ Thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  65 Địa điểm xóm ngoài Bích La Nam Thôn Bích La Nam, xã Triệu Đông Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  66 Cồn Giàng Dương Lệ
  ( Khu đền tháp chăm Dương Lệ)
  Xã Triệu Thuận Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  67 Địa điểm ngã ba đi Hà Xá Xã Triệu  Ái Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  68 Địa điểm nhà ông Lê Kiếm Thôn Xuân An, xã Triệu Thượng Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  69 Địa điểm Chợ Phong An Thôn Hiệp Khế, xã Triệu  Ái Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  70 Sân bay Ái Tử Thị trấn Ái Tử Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  71 Khu chợ Thuận và Thành Thuận Châu Xã Triệu Đại và xã Triệu Long Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND huyện  
  72 Địa điểm Bến đò Phú Liêu Thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  73 Địa điểm vườn nhà ông Nguyễn Huấn Thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  74 Địa điểm phía Đông làng An Hưng Thôn An Hưng, xã Triệu Tài Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  75 Khu mã Chiềng An Hưng Thôn An Hưng, xã Triệu Tài Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  76 Địa điểm nhà ông Lê Quang Xuân Thôn Duy Hoà, xã Triệu Hoà Di tích cấp cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  77  Đền thờ và Lăng mộ kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường Thôn An Cư, xã Triệu Phước Di tích cấp tỉnh Số 499/QĐ-UBND
  20/3/2017
  UBND xã  
  78 Di tích đồi cây gõ Xã Triệu Ái Di tích cấp tỉnh Số 707/QĐ-UB ngày  12/7/1996 UBND xã  
  79 Địa điểm lưu niệm sự kiện chống càn của Tiểu đoàn 814 tháng 6 - 1968 Xã Triệu Vân Di tích cấp tỉnh Số 1737/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 UBND xã  
  80 Địa điểm Chùa Cộ Thôn Phước Lễ, xã Triệu Phước Di tích cấp tỉnh 1430/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 UBND xã  
]]>

THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH