UBND Huyện - Huyện Triệu Phong

 

 

UBND huyện

 • Địa chỉ trụ sở: 246 Lê Duẩn - thị trấn Ái Tử - huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại cơ quan: 84.02333.828344
Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện    Phan Văn Linh   

Điện thoại cơ quan 0233.828349
Điện thoại di động 0915.329.234
Địa chỉ email phanvanlinh1@quangtri.gov.vn

 

UVTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện               Vũ Thành Công 

 

Điện thoại cơ quan 02333.828308
Điện thoại di động 0917.393.566
Địa chỉ email vuthanhcong@quangtri.gov.vn

 

HUV - Phó chủ tịch UBND huyện                      Nguyễn Thành Vũ 

 

Điện thoại cơ quan 02333.828343
Điện thoại di động 0914.038.629
Địa chỉ email nguyenthanhvu@quangtri.gov.vn

UBND huyện


Email: trieuphong@quangtri.gov.vn
Điện thoại: 84.02333.828344

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

 1. Văn Phòng Hđnd - Ubnd Huyện
 2. Phòng Nội Vụ
 3. Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
 4. Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng
 5. Phòng Nông Nghiệp & Ptnn
 6. Phòng Tài Nguyên - Môi Trường
 7. Phòng Giáo Dục - đào Tạo
 8. Phòng Văn Hoá-thông Tin
 9. Phòng Y Tế
 10. Phòng Lao động&tbxh
 11. Phòng Tư Pháp
 12. Thanh Tra
 13. Trung Tâm Gdnn - Gdtx
 14. Trung Tâm Môi Trường Và đô Thị
 15. Trung Tâm Vhtt - Tdtt
 16. Ban Qlda đtxd Và Phát Triển Quỹ đất
 17. Ttpt Cụm Công Nghiệp Và Khuyến Công

Văn phòng HĐND - UBND huyện
Điện thoại: 
02333.828344

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Bá Định
Điện thoại:0914457919
02333.828.464

phanbadinh@quangtri.gov.vn

HUV - Chánh văn phòng

2

Lê Thiên Hoàng
Điện thoại:0916.946.919
02333.828374

lethienhoang@quangtri.gov.vn

Phó văn phòng

3

Trần Văn Thi
Điện thoại:0905.989.119

tranvanthi@quangtri.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

4

Trần Thị Thu Thủy
Điện thoại:0917.426.444
0233.828344

tranthithuthuy@quangtri.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

 

Phòng Nội vụ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đoàn Quang Diện
Điện thoại:0915.445.575

doanquangdien@quangtri.gov.vn

HUV - Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Bang
Điện thoại:0913 358 005

nguyenvanbang@quangtri.gov.vn

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Hữu Thành
Điện thoại:0913.448.557

nguyenhuuthanh@quangtri.gov.vn

Phó phòng

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch
Điện thoại: 02333.828313

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đoàn Ngọc Lâm
Điện thoại:0942076577

doanngoclam@quangtri.gov.vn

HUV - Trưởng phòng

2

Lê Thị Thu Trang

Điện thoại: 0944116776

lethithutrang@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

 

 

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Điện thoại: 02333.828361

STT    Họ tên Chức danh chính Ảnh
1    

Hoàng Thị Hồng Huế
Điện thoại:0948.453.111

hoangthihonghue2@quangtri.gov.vn

Trưởng phòng 

 

2

Đặng Huy Bằng
Điện thoại:0946567117

danghuybang@quangtri.gov.vn                                      

 Phó trưởng phòng                     

    

 

Phòng Nông nghiệp & PTNN
Điện thoại: 02333.828322

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thiện Nhân
Điện thoại:0914 735 784

tranthiennhan@quangtri.gov.vn

HUV - Trưởng phòng

2

Hoàng Quang Dưỡng
Điện thoại:0978.081.624

hoangquangduong@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

3

Nguyễn Văn Tố
Điện thoại:0935.692.567

nguyenvanto@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

 

Phòng Tài nguyên - Môi trường
Điện thoại: 02333.710250

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Ngọc Ảnh
Điện thoại:0914.131.707

vongocanh@quangtri.gov.vn

HUV - Trưởng phòng

2

Lê Nữ Mai Trinh
Điện thoại:0942.600.345
02333.828451

lenumaitrinh@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

3 Lê Hữu Phước
Điện thoại:0915361559
Email: lehuuphuoc2@quangtri.gov.vn
Phó trưởng phòng

4

Nguyễn Thị Hoài Mơ

Điện thoại: 0941603369

nguyenthihoaimo@quangtri.gov.vn

Văn phòng

 

Phòng Giáo dục - Đào tạo

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Phước Hòa                                                       
Điện thoại:0916.510.333

nguyenthiphuochoa@quangtri.gov.vn

HUV - Trưởng phòng                   

2

Nguyễn Thanh Phong
Điện thoại: 0233828336
0914.132.693

nguyenthanhphong2@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

3

Trần minh phúc

Điện thoại: 0915004625

 tranminhphuc.thcs@quangtri.gov.vn 

Phó trưởng phòng

 

Phòng Văn hoá-Thông tin

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đặng Sỹ Dũng
Điện thoại: 0917.114.111                                                   
02333.828.330

dangsydung@quangtri.gov.vn

HUV - Trưởng phòng                            

2

Hoàng Thị Hạnh

Điện thoại: 0914.379.527

hoangthihanh@quangtri.gov.vn

    Chuyên viên

 

 

Phòng Y tế

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
       

 

Phòng Lao động&TBXH

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Phương Thảo                                                                             
Điện thoại:0919636155

nguyenthiphuongthao@quangtri.gov.vn

          HUV - Trưởng phòng                         

2

Hoàng Đức
Điện thoại:0944 546 450

hoangduc@quangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

 

Phòng Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Trịnh Thúy Hằng
Điện thoại:

0945.212.199

dotrinhthuyhang@quangtri.gov.vn

      

Phó Trưởng phòng phụ trách

  

 

 

Thanh tra

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

  Võ Ngọc Quý
Điện thoại: 0914664007    

 vongocquy@quangtri.gov.vn

      

HUV- Chánh thanh tra huyện

2

 Nguyễn Thị Lan Hường    

Điện thoại: 0944544589

nguyenthilanhuong2@quangtri.gov.vn

Phó Chánh thanh tra huyện

 

Trung tâm GDNN - GDTX

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Văn Lai                                                                       
Điện thoại:0913011595     

Levanlai.thcs@quangtri.gov.vn

                    Giám đốc                         

2

Nguyễn Ngọc Toàn
Điện thoại:0915992567

nguyenngoctoan.tthn@quangtri.gov.vn

P.Giám đốc

3

Hoàng Thị Thu Thủy
Điện thoại:0946483559

hoangthithuthuy.tthn@quangtri.gov.vn

Văn phòng

 

Trung tâm Môi trường và Đô thị

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Văn Hào  
Điện thoại:0944.559.599               

phanvanhao@quangtri.gov.vn                                 

     

Giám đốc

          

2

Nguyễn Thị Diệu My
Điện thoại:0918.049.456

nguyenthidieumy@quangtri.gov.vn          

Văn Phòng

 

Trung tâm VHTT - TDTT

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Ba
Điện thoại:0918 094 898

tranba@quangtri.gov.vn          

HUV - Giám đốc

2

Tăng Minh Phước
Điện thoại:083 694 5368

tangminhphuoc@quangtri.gov.vn          

Phó Giám đốc

3

Hoàng Đức Bảo
Điện thoại:0914 315 345

hoangducbao@quangtri.gov.vn          

Phó Giám đốc

4

Phan Thị Lĩnh
Điện thoại:0915 983 357

phanthilinh@quangtri.gov.vn          

Phó Giám đốc

 

Ban QLDA, PTQĐ & CCN huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Văn Trúc
Điện thoại:0942.003.368

buivantruc@quangtri.gov.vn        

HUV - Giám Đốc

2

Trương Hải Đường
Điện thoại:0914.035.135

truonghaiduong@quangtri.gov.vn        

Phó GĐ

3

Nguyễn Văn Việt
Điện thoại:0914.135.633

nguyenvanviet@quangtri.gov.vn        

Phó GĐ

4

Đoàn Quang Luận
Điện thoại:0913.446.129

doanquangluan@quangtri.gov.vn        

Phó GĐ

5

Lê Thị Như
Điện thoại:0914.036.722

lethinhu@quangtri.gov.vn        

Văn phòng

 

Video clips
Chương trình phát thanh