Phòng Văn hoá-Thông tin - Huyện Triệu Phong

 

 

Phòng Văn hoá-Thông tin

 

Trưởng phòng                                      Đặng Sỹ Dũng                      

Điện thoại cơ quan 02333.828.330
Điện thoại di động 0917.114.111
Địa chỉ email  

 

Phó trưởng phòng                               Lê Viết Anh                          

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0914.529.345
Địa chỉ email  

 

Chuyên viên                                                    Lê Minh Thảo                                

Điện thoại cơ quan  
Điện thoại di động 0941391678
Địa chỉ email  

Navigation Menu is temporarily unavailable.
Video clips
Chương trình phát thanh